.

19 Οκτ 2019

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ” ΚΑΙ ΕΤΕΛΕΣΕ ΑΓΙΑΣΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


Τήν Πέμπτη, 17η Ὀκτωβρίου τ.ἒ., στίς 12 τό μεσημέρι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀγιασμοῦ στό νεοαποκτηθέν περιπολικό
σκάφος (Π.Λ.Σ. 1214)  τοῦ Α΄Λιμενικοῦ Τμήματος Οὐρανουπόλεως τοῦ ὑπαγομένου στό Λιμεναρχεῖο  Ἱερισσοῦ καί  τό ὁποῖο θά συντελέση πολύ στό νά ἐπιτελοῦν οἱ Λιμενικοί μας καλύτερα τά καθήκοντά τους στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Χαλκιδικῆς καί τοῦ Ἁγίου Ὂρους. Ὃπως μάλιστα διευκρίνισε ὁ Διοικητής τοῦ Τμήματος Ἀνθυποπλοίαρχος Λ.Σ. κ. Χρῆστος Παναγιωτίδης - ἐξαίρετο πνευματικό τέκνο τοῦ Μητροπολίτου μας- μέ τό σκάφος αὐτό ἡ περιοχή τῆς Οὐρανουπόλεως καί ὀ θαλάσσιος χῶρος πέριξ αὐτῆς θά περιφρουρεῖται καλύτερα καί θά ἐλέγχεται ἡ νομιμότητα τῆς ἁλιείας στά ὓδατα αὐτά.
Στήν ὂμορφη αὐτή τελετή παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἀριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, ὁ Περιφερειάρχης 2ας ΠΕΔΙΛΣ, Ἀρχιπλοίαρχος Λ.Σ. κ. Νικόλαος Πασσάδης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου κ. Παναγιώτης Μουσλής, ἡ Ἀντιπρόεδρος τῆς ἰδίας Ὑπηρεσίας κα Ἐλευθερία Χατζησταματίου – Λεμονιάδου, ὁ Διευθυντής Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Χαλκιδικῆς Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ὁ Διοικητής Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἀρναίας κ. Γεώργιος Χαϊδευτός, ὁ Διοικητής Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Οὐρανουπόλεως κ. Ἀθανάσιος Ἀναστασιάδης, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ.κ. Ἀλέξανδρος Ἀντωνίου, Γεώργιος Θαλασσινός καί Γεώργιος Κοῦκος, ὁ Πρόεδρος Δ.Δ. Οὐρανουπόλεως κ. Μιχαήλ Λεμονιάδης, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ἀθανάσιος Τσιάλας καί ἡ Πρὀεδρος Δ.Δ. Νέων Ρόδων κα Σοφία Ἰσαακίδου, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς μείζονος Ἀντιπολιτεύσεως καί ὁ ἐκ Κύπρου Πρόεδρος τῆς Ναυτιλιακῆς Ἐταιρίας “Ἁγιορείτικες Γραμμές” κ. Ρηγίνος Τσιάνος.
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΕΤΕΛΕΣΕ ΑΓΙΑΣΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ τούς Ἂρχοντες Πολιτείας, Λιμενικοῦ, Ἀστυνομίας καί παρουσίᾳ πλήθους Λαοῦ ἐγκαινίασε τό δρομολογιακό ἐπιβατικό πλοῖο τῶν ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ( Ε/ Γ-Ο/Γ) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ, προσκεκλημένος γιά  τόν λόγο αὐτό ἀπό τόν φιλόχριστο καί ἐντιμότατο Πρόεδρο τῆς Ἐταιρίας κ. Ρηγίνο Τσιάνο. Τό ὀχηματαγωγό αὐτό μπορεῖ νά μεταφέρη ἓως καί 500 ἂτομα καί 50 αὐτοκίνητα μαζί, ὡς δέ εἶναι φυσικό πολύ θά συντελέση στήν  ἀξιοπρεπῆ μεταφορά τῶν πολλῶν προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου Ὂρους καί τῶν χιλιάδων τουριστῶν-ἐπισκεπτῶν τῶν θερέτρων τῆς Χαλκιδικῆς.
Μέ ἒκδηλη χαρά ὀ Σεβασμιώτατος καί ὁ Δήμαρχος χαιρέτησαν τόν πλουτισμό τόσο τοῦ Τοπικοῦ Λιμενικοῦ, ὃσο καί τῶν Ἀκτοπλοϊκῶν Γραμμῶν  μέ τά ὡς ἂνω ὑπέροχα σκαριά καί εὐχήθηκαν νά εἶναι καλοτάξιδα καί προστατευμένα ἀπό τόν  Ἃγιο τῶν Θαλασσινῶν Νικόλαο, Ἐπίσκοπο Μύρων τῆς Λυκίας τόν Θαυματουργό. Ὁ Σεβασμιώτατος μάλιστα ὑπεγράμμισε μέ μαῦρα χρώματα τήν ἒλλειψη ἀξιοπρεποῦς Λιμανιοῦ στήν Ούρανούπολη, πού ὃπως εἶπε εἶναι ἡ θύρα καί ὁ πρόναος τοῦ Ἁγίου Ὂρους. Ὑπεσχέθη δέ ὃτι θά ἡγηθῆ οἱασδήποτε πρωτοβουλίας, ἓως ὃτου ἡ Πολιτεία πράξει ἐπιτέλους τό καθῆκον της καί δέν ἀρκεστῆ στίς ὐποσχέσεις πού ἐπί ἑπτά χρόνια τώρα Δεσπότης τίς ἀκούει ἀνέξοδα! Ἀκολούθησε πλούσιο κέρασμα καί στίς δύο τελετές. 


Νά σημειωθῆ ὃτι τά παιδιά τοῦ Λιμενικοῦ πῆγαν μιά μικρή βόλτα στή θάλασσα τῆς Οὐρανουπόλεως τόν Σεβασμιώτατο καί τόν κ. Δήμαρχο πού τήν καταχάρηκα
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ”

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου