.

3 Αυγ 2017

Τζορτζ Μπέρνς: Δεν έχουμε ακόμη λάβει επίσημη ειδοποίηση διαιτησίας


Σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε Δελτίο Τύπου
υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να εκκινήσει την διαδικασία της διαιτησίας έως το τέλος του μήνα. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης  ότι οι εκκρεμείς αδειοδοτήσεις για το έργο της Ολυμπιάδας ολοκληρώνονται ενώ οι αδειοδοτήσεις για το έργο των Σκουριών, παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Ο Πρόεδρος και CEO της Eldorado GoldGeorge Burns, δήλωσε σχετικά:  «Ενώ το δελτίο τύπου δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαιτησία στην οποία πρόκειται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο δηλώνει ότι η διαιτησία είναι η καλύτερη λύση για να τακτοποιηθούν όλα τα εκκρεμή θέματα σε σχέση με τα έργα της εταιρείας. Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν έχουμε λάβει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση περί διαιτησίας και οι άδειες που έχουμε αιτηθεί δεν έχουν εκδοθεί. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα χρονοδιαγράμματα για τα έργα μας στην Ελλάδα. Προς το παρόν, συνεχίζουμε την προπαρασκευαστική περίοδο για την έναρξη της παραγωγής στην Ολυμπιάδα και τα περιορισμένης έκτασης έργα ανάπτυξης στις Σκουριές».
Σχετικά με τον  Eldorado  Gold
Το Eldorado είναι πρωτοπόρος παραγωγός χρυσού με εξόρυξη, ανάπτυξη και εξερεύνηση στο Λονδίνο ΤουρκίαΕλλάδαΡουμανίαΣερβίαΚαναδάς και ΒραζιλίαΗ επιτυχία της Εταιρείας μέχρι σήμερα βασίζεται σε ένα εξειδικευμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ασφαλείς και υπεύθυνες επιχειρήσεις, ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας περιουσιακών στοιχείων και μακροχρόνιες συνεργασίες με τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.  Οι κοινές μετοχές της Eldorado διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Τορόντο (TSX: ELD) και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE: EGO).
Ορισμένες από τις δηλώσεις και τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο Τύπου είναι δηλώσεις προς τα εμπρός ή πληροφορίες κατά την έννοια του νόμου περί μεταρρύθμισης των ιδιωτικών κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1995 και των εφαρμοστέων καναδικών νόμων περί κινητών αξιών. Συχνά, αλλά όχι πάντα, οι δηλώσεις προοπτικής και οι μελλοντοστραφείς πληροφορίες μπορούν να εντοπιστούν με τη χρήση λέξεων όπως "σχέδια", "αναμένεται", "αναμένεται", "προϋπολογισμός", "συνέχιση", "προβολή", "Προγραμματισμένες", "εκτιμήσεις", "προβλέψεις", "προβλέψεις", "προθέσεις", "προβλέψεις" ή "πιστεύω" ή τα αρνητικά τους ή παραλλαγές τέτοιων λέξεων και φράσεων ή δηλώσεων ότι ορισμένες ενέργειες, γεγονότα ή αποτελέσματα 
Οι δηλώσεις μελλοντικής εκπλήρωσης και οι μελλοντοστρεφείς πληροφορίες βασίζονται σε υποθέσεις και περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τα πραγματικά αποτελέσματα, τις επιδόσεις ή τα επιτεύγματα της Εταιρείας να διαφέρουν ουσιαστικά από οποιαδήποτε μελλοντικά αποτελέσματα, Ή τα επιτεύγματα που εκφράζονται ή υπονοούνται από τέτοιες δηλώσεις ή πληροφορίες μελλοντικής πλευράς. 
Κάναμε ορισμένες υποθέσεις σχετικά με τις μελλοντικές δηλώσεις και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων σχετικά με το γεωπολιτικό, οικονομικό, αδειοδοτικό και νομικό κλίμα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Τη μελλοντική τιμή του χρυσού και άλλων βασικών προϊόντων. συναλλαγματικές ισοτιμίες; Αναμενόμενα έξοδα και δαπάνες · Την παραγωγή, τα ορυκτά αποθέματα και τους πόρους και τις μεταλλουργικές ανακτήσεις, τις επιπτώσεις από τις εξαγορές, τις διαθέσεις, τις αναστολές ή τις καθυστερήσεις στην επιχείρησή μας και την ικανότητα επίτευξης των στόχων μας.
Παρόλο που η διοίκησή μας πιστεύει ότι οι παραδοχές που έγιναν και οι προσδοκίες που αντιπροσωπεύουν αυτές οι δηλώσεις ή πληροφορίες είναι εύλογες, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η μελλοντική δήλωση ή πληροφορία θα αποδειχθεί ακριβής. Πολλές υποθέσεις μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθούν και είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας.
Επιπλέον, εάν προκύψουν ένας ή περισσότεροι από τους κινδύνους, οι αβεβαιότητες ή άλλοι παράγοντες ή οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν λανθασμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που περιγράφονται σε δηλώσεις ή πληροφορίες μελλοντικής εκπλήρωσης. Αυτοί οι κίνδυνοι, οι αβεβαιότητες και άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: γεωπολιτικό και οικονομικό κλίμα (παγκόσμιο και τοπικό), κινδύνους που συνδέονται με την κατοχή ορυκτών και τις άδειες. Χρυσό και άλλες μεταβολές τιμών μετάλλων? Εξόρυξη επιχειρησιακού και αναπτυξιακού κινδύνου · Επιχειρησιακοί κίνδυνοι από τις ξένες Κίνδυνοι επενδύσεων σε κρατικά ομόλογα · Κανονιστικό περιβάλλον και περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών κανονιστικών περιορισμών και ευθύνης · Διαφορές μεταξύ της πραγματικής και της εκτιμώμενης παραγωγής, των αποθεμάτων ορυκτών πόρων και των μεταλλουργικών ανακτήσεων · Τους κινδύνους που σχετίζονται με τον αντίκτυπο της πώλησης των κινεζικών στοιχείων ενεργητικού στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Τη δυνατότητα απόκτησης των μετοχών που δεν κατέχει ήδηIntegra Gold CorporationΠρόσθετες απαιτήσεις χρηματοδότησης · Νομισματικές διακυμάνσεις · Τους κινδύνους των διαφορών. Κοινοτικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις · Η κερδοσκοπική φύση της εξερεύνησης του χρυσού · διάλυση; Μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών · ανταγωνισμός; Απώλεια βασικών υπαλλήλων. Και τον ελαττωματικό τίτλο σε ορυκτά αξιώσεις ή περιουσιακά στοιχεία, καθώς και τους παράγοντες που αναλύονται στα πιο πρόσφατα Ετήσια Ενημερωτικά Έντυπα και Έντυπο 40-F της Εταιρείας με τίτλο "Προειδοποιήσεις Προοπτικής" και "Παράγοντες Κινδύνου στην επιχείρησή μας". Ο αναγνώστης έχει ως στόχο να εξετάσει προσεκτικά τη συζήτηση λεπτομερούς κινδύνου στην πιο πρόσφατη Ετήσια Ενημερωτική Φόρμα που κατατέθηκε στο SEDAR με την επωνυμία της Εταιρείας μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι δηλώσεις ή οι πληροφορίες που αφορούν τη μελλοντική πορεία θα αποδειχθούν ακριβείς, καθώς τα πραγματικά αποτελέσματα και τα μελλοντικά γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αναμένονται σε τέτοιες δηλώσεις. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να βάλετε υπερβολική εμπιστοσύνη στις δηλώσεις ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν. Εκτός από τις απαιτούμενες από το νόμο, δεν αναμένουμε να ενημερώνουμε συνεχώς τις μελλοντικές δηλώσεις και πληροφορίες καθώς οι συνθήκες αλλάζουν και εσείς παραπέμπετε στην πλήρη συζήτηση των εργασιών της Εταιρείας που περιέχεται στις εκθέσεις της Εταιρείας που κατατέθηκαν στις ρυθμιστικές αρχές των κινητών αξιώνΚαναδάς Και τις ΗΠΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου