.

8 Ιουλ 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, στις 20:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Σύσταση νέων οργανικών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Νέες συμβάσεις εργασίας των απασχολούμενων στον τομέα της καθαριότητας (ΕΙΣΗΓ.: ΒΟΡΔΟΣ)
3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την αντίκρουση της από 3/6/2017 αγωγής εργατικής διαφοράς υπαλλήλων του Δήμου (Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο) (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την αντίκρουση της από 20/6/2017 αγωγής εργατικής διαφοράς υπαλλήλων του Δήμου (Ειρηνοδικείο Πολυγύρου) (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
5. Καθορισμός και αμοιβή δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση προσφυγής στην επιτροπή του άρθρου 52 του Ν. 3463/06 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου