.

29 Ιουλ 2017

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ


«ΤΑ ΜΑΝΤΕΜΟΧΩΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΖΟΥΝ»

      Συνεχίζουν να γνωμοδοτούν τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Αριστοτέλη για το ζήτημα των ερευνητικών γεωτρήσεων της  εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός» στην
περιοχή Νότια και Νοτιοδυτικά του μεταλλείου  των Μαύρων ΠετρώνΟμόφωνα θετικά ως προς την υλοποίηση των ερευνητικών γεωτρήσεων της Ελληνικός Χρυσός στην ευρύτερη περιοχή είναι τα Τοπικά Συμβούλια Στρατονίκης και Σταγείρων.
Σήμερα, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αριστοτέλη προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υπέβαλλε προς έγκριση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η εταιρία Ελληνικός Χρυσός.
Σύμφωνα με τη  Μ.Π.Ε, το έργο αφορά τη διενέργεια πενήντα εννέα (59) ερευνητικών γεωτρήσεων με στόχο τη διερεύνηση του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής στα Νότια και Νοτιοδυτικά  του κοιτάσματος Μαύρων Πετρών, εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. στη ΒΑ Χαλκιδική.
     Το προτεινόμενο έργο έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή αναγνωριστικών γεωτρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές για τις οποίες προκύπτουν αξιόπιστες ενδείξεις από τις υπόγειες εργασίες εκμετάλλευσης του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών για τη συνέχεια της μεταλλοφορίας σε βαθύτερους ορίζοντες και προς τα ΝΝΔ. Με τις αναγνωριστικές αυτές γεωτρήσεις θα γίνει μία προκαταρκτική εκτίμηση του κατά πόσο στην περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζεται μεταλλοφόρο σώμα.
      Το σύνολο των προτεινόμενων γεωτρήσεων χωροθετούνται εντός δασικής περιοχής και διεξάγονται αποκλειστικά από υφιστάμενους δασικούς δρόμους. Οι χώροι διεξαγωγής των γεωτρήσεων, θα καταλαμβάνονται προσωρινά σε κάθε μια θέση ξεχωριστά. Οι χώροι θα επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση μετά την εκτέλεση των γεωτρήσεων και την ολοκλήρωση των εργασιών περιβαλλοντικής αποκατάστασης με τις φυτεύσεις ενδημικών ειδών.

Επί της Μ.Π.Ε εκφράζονται και  τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Αριστοτέλη.  
    Το Τοπικό Συμβούλιο Στρατονίκης, συμφωνεί ομόφωνα  με  την επέκταση  της έρευνας  που αιτείται η εταιρία Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή και παράλληλα επισημαίνει ότι η Στρατονίκη υδροδοτείται αποκλειστικά και μόνο από αυτή την περιοχή,  Νότια και Νοτιοδυτικά του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών. Συνεπώς, όπως  δηλώνει και ο Πρόεδρος  Γιάννης Μαρκογιαννάκης «η όποια υδρολογική αναταραχή στην περιοχή θα έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες στην υδροδότηση του χωριού.  Κατόπιν αυτού ζητούμε άμεσα να συνταχθεί από την εταιρία και μελέτη  για την υδροδότηση της περιοχής  έναντι της  πιθανής  απώλειας των υπαρχόντων νερών». Επίσης, το Τοπικό Συμβούλιο Στρατονίκης στην απόφασή του   επισημαίνει ότι  πριν να αρχίσει η εκμετάλλευση των όποιων νέων κοιτασμάτων πρέπει να προηγηθεί  εδαφολογική μελέτη έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν καθιζήσεις και μετακινήσεις του εδάφους. Σύμφωνα επίσης με τον Πρόεδρο της Στρατονίκης «τα μεταλλεία δίνουν ζωή στον τόπο μας εδώ και χιλιάδες χρόνια και  είναι αδιανόητο για εμάς να φανταστούμε την περιοχή μας χωρίς αυτά και χωρίς την ανάπτυξη που μας προσφέρουν».
        Το Τοπικό Συμβούλιο Σταγείρων γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τις ερευνητικές γεωτρήσεις για τη διεύρυνση του μεταλλευτικού  δυναμικού Νότια- Νοτιοδυτικά του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι  αρμόδιες υπηρεσίες  θα διασφαλίζουν ότι δεν θα διαταραχθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και ότι δε θα χαθούν τα νερά από τα οποία υδροδοτείται η Τοπική Κοινότητα. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας  Γιώργο Ιππέκη: «Ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μη συνεχίζει τον πόλεμο προς την ανάπτυξη της περιοχής. Να μη συνεχίζει να στρέφεται κατά των μεταλλωρύχων και των οικογενειών τους καθώς στον τόπο αυτό, όλες οι δραστηριότητες μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου