.

29 Ιουλ 2017

16 προσλήψεις στο Δήμο Κασσάνδρας

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Κασσάνδρας ανακοινώνει τη σύναψη 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας για το σχολικό έτος 2017-18 (από την πράξη ανάληψης υπηρεσίας κι έως 30/6/2018).
Επιπλέον ανακοινώνει τη σύναψη 12 συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας, για το σχολικό έτος 2017-18 (από την πράξη ανάληψης υπηρεσίας κι έως 30/6/2018).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου