.

17 Ιουλ 2017

Ρύθμιση οφειλών έως και σε 120 δόσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού

Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου υπέγραψε την απόφαση (ΠΟΛ 1105/2017) που είναι εφαρμοστική του Νόμου για τον
εξωδικαστικό μηχανισμό (4469/2017) και η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους το Δημόσιο θα αποδέχεται ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων έως και 120 μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου.
Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου υπέγραψε την απόφαση (ΠΟΛ 1105/2017) που είναι εφαρμοστική του Νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό (4469/2017) και η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους το Δημόσιο θα αποδέχεται ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων έως και 120 μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου.
Σημειώνεται ότι καμία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
Η απόφαση καθορίζει ότι θα πρέπει να έχει γίνει αποτίμηση από ειδικούς εκτιμητές της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης πριν το Δημόσιο υπερψηφίσει την πρόταση για αναδιάρθρωση των οφειλών της.
Επίσης, η απόφαση καθορίζει να έχει γίνει αποτίμηση της αγοραίας αξίας των κινητών πραγμάτων της επιχείρησης.
Ακόμη, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν την υποβολή της αίτησης, οι καταθέσεις και τα αναγκαία ποσά για την συνέχιση λειτουργίας της όταν υπολογίζεται η ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης.
Για φυσικά πρόσωπα-οφειλέτες, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα απο άλλες πηγές, οι καταθέσεις, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης και οι οφειλές από άλλες αιτίες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου