.

7 Ιουν 2017

Διαγωνισμός για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου έτους 2017

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού
για την εργασία: “Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου έτους 2017”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 19/06/2017 και ώρα 10:00.

κατεβάστε:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου