.

31 Μαΐ 2017

Προσλαμβάνονται 1.500 εποχικοί πυροσβέστες για 5 μήνες

Τις 1.500 προσλήψεις θα φτάσουν και για το 2017 οι προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών για την
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Στις 30 Μαϊου δημοσιεύτηκε απόφαση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης των 1.500 πυροσβεστών. 
Να υπενθυμίσουμε ότι προσλαμβάνονται οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι εξακολουθούν να συµπεριλαµβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων όπως έχουν διαµορφωθεί από το έτος 2003, (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα , εφόσον επιθυμουν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την κατάλληλη κατάσταση υγείας αφού επιβάλλεται από τις ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες. Έτσι αναμένεται στις αρχές Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της σχετικής απόφαση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης.
Ως ημερομηνία ανάληψη Υπηρεσίας ορίζεται στις συμβάσεις η 1 Ιουνίου 2017 και διάρκεια απασχόλησης των προσλαμβανομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (πέντε) 5 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου