.

6 Απρ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 10/04/2017 ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1)    Ένταξη στο ρυμοτομικό σχέδιο τμήματος του υπ’ αρ. 88α αγροτεμαχίου δημοτικής ιδιοκτησίας στο Νέο Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

2)    Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών: «Ναυαγοσωστική προστασία Λουομένων».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

3)    Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Συκιάς Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

4)    Υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιθωνίας για την παραχώρηση του κάμπινγκ Αχλάδα.
(Εισηγητής: κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δημοτικής Α.Ε.)

5)    Υδροδότηση στην παραλία «Πλατάνια» της Δ.Κ. Συκιάς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

6)    Αίτηση του Ταμία Ιορδάνη του Διονυσίου για τοποθέτηση παραγωγού πωλητών λαϊκών αγορών, στη λαϊκή αγορά της Νικήτης και του Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

7)    Αίτηση  της Χαρίστα Αναστασίας του Γεωργίου για αλλαγή θέση στη λαϊκή αγορά της Συκιάς Δ. Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)


8)    Αίτηση κ. Γκανταϊδη Ιακώβου του Μπαϊαζ για τοποθέτηση επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, στη λαϊκή αγορά του Νέου Μαρμαρά του Δ. Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

9)    Αίτηση της κ. Μαυρομάτη Αρτεμις του Λεωνίδα για αλλαγή θέσης στη λαϊκή αγορά Συκιάς του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

10)    Μίσθωση ακινήτου στην περιοχή Καλαμιτσίου Δ.Κ. Συκιάς για χρήση πάρκινγκ.
(Εισηγητής: Νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Κόκκινος Δημήτριος)

11)    Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων άρδευσης έτους 2017 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

12)    Επιστροφές αχρεωστήτων εισπραχθέντων.
(Εισηγητής: κ. Κουμπούρης Νικόλαος)

13)    Διαγραφή τέλους σύνδεσης αποχέτευσης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

14)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 27α/2017 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

15)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 27β/2017 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

16)    Έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου στην επίσκεψη που οργανώνει ο ΦΟΔΣΑ σε μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Αυστρία.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

17)    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου