.

12 Φεβ 2017

Στον Αναπτυξιακό και ο τεχνικός εξοπλισμός στάβλων

Τεχνικό εξοπλισμό όπως εγκαταστάσεις θέρμανσης, εξαερισμό, συστήματα
καθαρισμού υγρών αποβλήτων καλύπτει πλέον για σταβλικές εγκαταστάσεις και θερμοκήπια ο αναπτυξιακός νόμος, σύμφωνα με σχετική τροποποιητική απόφαση, με τις αιτήσεις να λήγουν στις 28 Απριλίου.
Η σχετική τροποποίηση αφορά το καθεστώς «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», που καλύπτει τις δαπάνες leasing και αγοράς εξοπλισμού σταβλικών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων και μεταποιητικών μονάδων.


Όπως αναφέρεται στην τροποποιητική απόφαση:
3. Μηχανολογικός εξοπλισμός – Τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις
Στην κατηγορία «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και γενικά των διευθετήσεων που γίνονται για την μόνιμη εγκατάστασή τους και τη σύνδεσή τους στο παραγωγικό κύκλωμα. Επίσης, οι δαπάνες εκσυγχρονισμού μηχανολογικών εγκαταστάσεων που δεν σχετίζονται με τα κτήρια. Ακόμα, περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής, αγοράς, προμήθειας ή εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τα μηχανήματα και είναι απαραίτητες για την παραγωγική λειτουργία της μονάδας που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο. (π.χ. εγκαταστάσεις θέρμανσης, μονάδων κλιματισμού ή αποθηκευτικές δεξαμενές).


Ο Αναπτυξιακός στήνει στάβλο και θερμοκήπιο

Υπενθυμίζεται ότι οι επίδοξοι επενδυτές, παραγωγοί ή και Οµάδες και συνεταιρισµοί έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε µια από τις 4 δράσεις του νέου νόµου, που έχουν ήδη προκηρυχθεί, προκειµένου να στήσουν ένα θερµοκήπιο ή ένα στάβλο, εκµεταλλευόµενοι πολλές και συνδυαστικές χρηµατοδοτικές επιλογές (φοροαπαλλαγή, leasing κλπ) που δίνουν οι διατάξεις του νέου νόµου.
Τα µέτρα για τον Μηχανολογικό εξοπλισµό και τη Γενική επιχειρηµατικότητα είναι κατά βάση αυτά που θα δεχτούν τις περισσότερες αιτήσεις από τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, µε το ανώτατο ποσό ενίσχυσης, ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, να φτάνει τα 500.000 ευρώ.
Μάλιστα, σύµφωνα µε τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόµου 4399/2016 µπορούν να υπαχθούν και επενδυτικά σχέδια του τοµέα της µεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Λιοτρίβια, ξηραντήρια, οινοποιεία, καναβουργία, µονάδες τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλες γεωργικές µεταποιητικές βρίσκουν τελικά θέση στις ενισχύσεις µέσα από το νέο Αναπτυξιακό.

Προϋπόθεση, τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που µπορούν να φτιάξουν µια µεταποιητική µονάδα, να λάβουν την έγκριση και της ∆ΑΟΚ στην αρµοδιότητα της οποίας εµπίπτει η περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς πλέον θεωρείται αρµόδια.

Εκτός επιδότησης δαπάνες για αγορά φυτών και ζώων
Δεν εντάσσονται στο νέο νόμο εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα
Πεδίο εφαρµογής, µέσα από τα 4 καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού, που έχουν ήδη προκηρυχθεί µπορούν να βρουν µια σειρά από επενδυτικές δράσεις στον πρωτογενή τοµέα, που αφορούν ίδρυση, εκσυγχρονισµό ή µετεγκατάσταση υφιστάµενης µονάδας µε αντικείµενο τη φυτική ή και τη ζωική παραγωγή, ήτοι θερµοκήπια και σταύλοι. Ωστόσο, σύµφωνα µε την ΚΥΑ, που δηµοσιεύτηκε, εκτός επενδύσεων καθίστανται εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα, αλλά και δαπάνες για αγορά δικαιωµάτων φυτών και ζώων, φύτευσης µονοετών φυτών και εργασίες αποστράγγισης. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν.4399/2016, επενδυτικών σχεδίων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, δεν µπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου