.

7 Φεβ 2017

Εφαρμογή Παρουσίασης Στοιχείων Προγράμματος Παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.


Άλλη μια πρωτοπόρα δράση απο την Ελληνικός Χρυσός.Η Ιστοσελίδα δημοσιοποιεί στους
χρήστες τα αποτελέσματα των μετρήσεων/αναλύσεων
του Προγράμματος, τις σχετικές διοικητικές πράξεις αδειοδότησης και τις πράξεις των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που θα εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές κατά την κατασκευή και λειτουργία των Έργων (εφεξής οι «Πληροφορίες») σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο δ4.6. της ΚΥΑ.
 Οι Πληροφορίες αναρτώνται στην Ιστοσελίδα με σκοπό την συμμόρφωση της Εταιρείας στα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου