.

8 Φεβ 2017

Θεσπίζεται το πρόγραμμα για τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Τη θέσπιση του προγράμματος των δωρεάν σχολικών γευμάτων, για την εξυπηρέτηση των
αναγκών σίτισης μαθητών του δημοτικού, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, που κατατέθηκε  στη Βουλή.
Αίσθηση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι για τους πρώτους 3 μήνες που το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί πιλοτικά, η τροπολογία δίνει κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με απευθείας αναθέσεις εφόσον αυτές δεν ξεπερνούν τις 750.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την τροπολογία το πρόγραμμα θα καλυφθεί από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και το ύψος της θα εξαρτηθεί ετησίως από τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών σε αυτό.
Βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας πάντως, το ΓΛΚ υπολογίζει ότι για το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής του προγράμματος η δαπάνη θα ανέλθει στις 875.000 ευρώ για τη συμμετοχή 10.000 μαθητών.
Από την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας προκύπτει ότι μετά την παρέλευση του τριμήνου οι σχετικές συμβάσεις θα προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, στην οποία θα ορίζονται και οι προδιαγραφές, οι γενικοί κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για τη διαδικασία.
Στόχος του εν λόγω προγράμματος σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας είναι η ουσιαστική καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και της επισιτιστικής ανασφάλειας των μαθητών.
Η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας υπό τον τίτλο «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», το οποίο επεξεργάζεται ήδη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κι αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου