.

9 Φεβ 2017

Παραμένει και… επίσημα το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αποτελεί πλέον Νόμο
του κράτους, το Προεδρικό Διάταγμα για την «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Δείτε αναλυτικά πως διαμορφώνονται τα Αστυνιμικά τμήματα  στην Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής 
  1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπά- γονται διοικητικά σε αυτή: 
α. Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου, β. Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου, γ. Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου, δ. Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας, ε. Αστυνομικό Τμήμα Αριστοτέλη, στ. Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας, η. Αστυνομικό Τμήμα Μουδανιών, θ. Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών, ι. Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας, ια. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Όρους και ιβ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Χαλκιδικής.

    2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης: α. ο Αστυνομικός Σταθμός Ουρανούπολης, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Σταγίρων – Ακάνθου του δήμου Αριστοτέλη και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνο- μικό Τμήμα Αριστοτέλη και β. οι Αστυνομικοί Σταθμοί Χιλανδαρίου, Βατοπεδίου, Μεγίστης Λαύρας, Ζωγράφου, Αγίου Παντελεήμονος, Φραγκοκάστρου, Καραουλίου, Δάφνης και Αγίας Άννης, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Όρους. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Χιλανδαρίου, Βατοπεδίου, Μεγίστης Λαύρας, Ζωγράφου και Αγίου Παντελεήμονος εδρεύουν στις αντίστοιχες μονές του Αγίου Όρους, ενώ οι Αστυνομικοί Σταθμοί Φραγκοκά- στρου, Καραουλίου, Δάφνης και Αγίας Άννης εδρεύουν στις θέσεις Φραγκοκάστρου, Καραουλίου και Δάφνης και στη Σκήτη Αγίας Άννης του Αγίου Όρους, αντίστοιχα.

  3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην των περιπτώσεων ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Αρναίας του δήμου Αριστοτέλη και οι δημοτικές ενότητες Μουδανιών, Τρίγλιας και Καλλικράτειας του δήμου Νέας Προποντίδας και των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται ο οικισμός Καρυές του Αγίου Όρους και η δημοτική ενότητα Ορμυλίας του δήμου Πολυγύρου, αντίστοιχα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου