.

4 Ιαν 2017

Πώς θα γίνεται η προαγωγή των δημοτικών υπαλλήλων


Εγκύκλιο που προβλέπει τη διαδικασία προαγωγής των υπαλλήλων των ΟΤΑ, εξέδωσε ο
γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Κώστας Πουλάκης με αποδέκτες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι καθίσταται άμεση υποχρέωση της ∆ιοίκησης η κατάρτιση των πινάκων προακτέων, στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν έχουν ακόμη καταρτιστεί. Σημειώνεται ότι για την εγγραφή στους πίνακες κρίνονται οι υπάλληλοι των δήμων και των περιφερειών που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο από 1-5-2016 έως 30-4-2017 ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους.
Δείτε την εγκύκλιο στο συνημμένο αρχείο

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου