.

11 Ιαν 2017

Και στο Δήμο Κασσάνδρας κλειστά τα σχολεία για αύριο Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017.

Κλείσιμο σχολείων Δήμου Κασσάνδρας λόγω επικινδυνότητας


Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την επικινδυνότητα λόγω παγετού, πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και πυκνής χιονόπτωσης, καθώς και την κατάσταση των σχολικών μονάδων
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Το κλείσιμο όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΚΕΔΗΚ και του Δήμου Κασσάνδρας για την 12η του μηνός Ιανουαρίου 2017.
2) Την επανεκτίμηση της κατάστασης για τις επόμενες ημέρες και έκδοση σχετικής ανακοίνωσης
3) Με υπευθυνότητα των διευθυντών να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων των εν λόγω σχολείων
Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου