Ροή Ειδήσεων

19 Δεκ 2014

Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων στο Οργανισμό Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας

O Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας σύμφωνα με την
αριθ. 29520/13-11-2014 (ΦΕΚ 3161/τ.Β’/25-11-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση προκηρύσσει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προς υλοποίηση των Γενικών Προγραμμάτων ‘’Άθληση για Όλους’’ για τη χρονική περίοδο 2014-2015.

Οι Κ.Φ.Α. θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση όπως ακριβώς προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 26869/1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/τ.Β’/8-10-2013) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».


Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου