.

28 Αυγ 2013

Ομάδα εργασίας για την Διάσωση Διατήρηση Φυλών Αιγοπροβατων


Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός Θανάσης Τσαυτάρης, συγκρότησε Ομάδα Εργασίας για τη διάσωση και διατήρηση των φυλών αιγοπροβάτων. Η ομάδα συγκροτείται από
γεωπόνους, δε θα είναι αμειβόμενη, όπως μας ενημερώνει ανακοίνωση του υπουργού,  και πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με την απόφαση η Ομάδα Εργασίας έχει σαν στόχο να καταρτίσει προγράμματα διάσωσης και διατήρησης των φυλών αιγοπροβάτων που κατατάσσονται στην κατηγορία «κατάσταση εξαφάνισης», «κατάσταση επισφαλής» και «κατάσταση ευαίσθητη» και να υποβάλλει τις προτάσεις της για κάθε φυλή ξεχωριστά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου