.

23 Αυγ 2013

12ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 23-24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΡΝΑΙΑ

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀρναίας  σᾶς προσκαλεῖ στό 12

ο Πνευματικό Συμπόσιο μέ θέμα:

«ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ»
πού ὀργανώνει καί φέτος μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ
προστάτου μας, τήν Παρασκευή 23 Αὐγούστου 2013 καί
τό Σάββατο 24 Αὐγούστου 2013.
Ἡ προσφορά τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στό ἔθνος τῶν Ἑλλή-
νων εἶναι μεγάλη.
Ὁ λαός τόν ἀγαπᾶ, τόν ἀναγνωρίζει καί τόν τιμᾶ,
ὅμως αὐτοί πού γράφουν τήν σύχρονη Ἱστορία, ἡ Πολι-
τεία καί ἡ Παιδεία τόν ἀγνοοῦν.
Τό Γένος τῶν Ὀρθόδοξων Ἑλλήνων ἔχει ἕνα μεγάλο
χρέος ἀπέναντι στό ἔργο καί στό μαρτύριο τοῦ πατρο –
Κοσμᾶ.
Στό 12ο Πνευματικό Συμπόσιο ἀφ’ ἑνός θά μετρηθεῖ
καί θά ἀναδειχθεῖ τό χρέος τοῦ Ἑλληνισμοῦ στόν Ἅγιο
Κοσμᾶ, ἀφ’ ἑτέρου θά μελετηθεῖ καί θά προταθεῖ, πῶς
θά ξεπληρωθεῖ αὐτό τό χρέος καί πῶς θά δειχθεῖ ἡ
εὐγνωμοσύνη μας στόν Ἱερομάρτυρα καί Ἰσαπόστολο
Κοσμᾶ, σ’ ἐκεῖνον πού ἀνάστησε τό σκλαβωμένο γένος.
Μετ’ εὐχῶν
Ἡ Καθηγούμενη
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
Ἰωάννης Κέκερης
Δημήτριος Κύρου
Νικόλαος Πινακίδης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
06.00 μ.μ
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
Ἀρτοκλασία προσωπικοῦ Δασικῆς Ὑπηρεσίας 12
ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
«ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ»

Α. ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

8.00 μ.μ. 1η Εἰσήγηση
Εἰσηγητής:
κ. Νίκ.Παραλίκας – Ὑποστράτηγος Χωροφυλακῆς ἐ.ἀ.
Θέμα:

“Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὁ ἀδικημένος τῆς Ἱστορίας καί ὁ περι-

φρονημένος τῆς Πολιτείας”.

8.30 μ.μ. 2
η Εἰσήγηση
Εἰσηγητής :
Ἠλίας Κορκόντζιλας – πρόεδρος ΣΦΕΒΑ Θεσ/κης
Θέμα:

“20 χρόνια ἀπό τήν ἀπέλαση τοῦ π. Χρυσοστόμου ἀπό τό

Ἀργυρκάστρο”.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
6.00 π.μ.
Ὄρθρος
8.30.π.μ.
Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεοκλήτου
Μνημόσυνο ὑπέρ τῶν ἐργασθέντων εἰς τά δάση καί ὑπέρ τῶν πεσόν-
των διά τήν διάσωση τῶν δασῶν.

Β΄. ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

10.30 π.μ. 3η Εἰσήγηση
Εἰσηγητής:
κ. Κων/νος Χολέβας, Ἱστορικός-Συγγραφεύς, Διευθυντής
τοῦ Περιοδικοῦ “ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Θέμα:

“Τό χρέος τῶν Ἑλλήνων στόν Ἅγιο Κοσμᾶ”.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου