.

30 Απρ 2013

Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2013.
       O Δήμος Αριστοτέλη ενημερώνει τους δημότες του ότι, ξεκινά από την 1η Μαϊου 2013 η υποβολή αιτήσεων για το νέο Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2013.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα
Δημοτικά Καταστήματα όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη, κατά τις ημέρες και ώρες που παρευρίσκεται δημοτικός υπάλληλος, καθώς και στο προσωπικό  των Προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα» και «Βοήθεια στο Σπίτι».
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013.
        Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:
I. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα (έντυπο που θα χορηγείται από τις υπηρεσίες του Δήμου).
II. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
ΙΙΙ. Άδεια διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).


Κριτήριο επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:
1.-Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

2.-Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
  • Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700€.
  • Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
  • Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400 €.
  • Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
  • Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
  • Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται                  άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου