.

6 Φεβ 2013

Αφορολόγητο στο 65% για τους βουλευτές


 Το ειδικό προνομιακό φορολογικό καθεστώς των βουλευτών   επιβεβαιώνει ο Γ. Στουρνάρας, σε απάντηση που διαβίβασε στη Βουλή. Ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μια διαφορετική, ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των βουλευτών σε σχέση με τους υπόλοιπους Ελληνες φορολογουμένους, καθώς για τον
υπολογισμό του φόρου χρησιμοποιείται ένας καινοφανής «μαθηματικός τύπος».

Ποιος είναι αυτός; Κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αφαιρείται από το καθαρό ποσό από μισθωτές υπηρεσίες το 25% του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης των πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών άσκησης του λειτουργήματός τους. Δηλαδή, στο παράδειγμα μας: Οι καθαρές αποδοχές ενός βουλευτή τον Μάρτιο του 2012 ήταν 5.434 ευρώ και οι μεικτές αποδοχές του 8.267 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το 25% του ακαθάριστου ποσού των υπόλοιπων δαπανών, ήτοι 2.485 ευρώ, αφαιρείται από το καθαρό εισόδημα και αυτό που υπολείπεται, δηλαδή 2.949 ευρώ, είναι εκείνο που φορολογείται. Αρα, ένας βουλευτής θα φορολογηθεί το 2012 για ετήσιο εισόδημα ύψους 35.388 ευρώ από τα 99.204 των συνολικών μεικτών αποδοχών του. Δηλαδή, περίπου το 65% είναι αφορολόγητο. Φυσικά, στις αποδοχές πρέπει να προστεθούν και οι αμοιβές από τη συμμετοχή του στις επιτροπές, που είναι αφορολόγητες και δεν αναφέρονται στο εκκαθαριστικό της βουλευτικής αποζημίωσης.

Στο έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο κ. Στουρνάρας, μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλ. Κασιδιάρη, σημειώνεται ότι το ποσοστό της βουλευτικής αποζημίωσης που είναι αφορολόγητο μπορεί να αναπροσαρμοστεί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Επισημαίνει ακόμη ότι «με τις διατάξεις του Ν.3842/2010, από 1/1/2010 καταργήθηκε ο ειδικός τρόπος φορολόγησης που είχε καθιερωθεί με το Ζ΄ Ψήφισμα του 1975 της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής και ίσχυε για τους βουλευτές-δικαστές. Δηλαδή, το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση από τη βουλευτική αποζημίωση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το οικογενειακό επίδομα οικογενειακών βαρών του άρθρου 11 του Ν.1505/1984, των ποσών των κρατήσεων, που βαρύνουν αυτό το εισόδημα όπως και της κράτησης για ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο σύνταξης, φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες».

Τέλος, ο κ. Στουρνάρας θυμίζει ότι «την αρμοδιότητα για τη μείωση της αποζημίωσης των βουλευτών, όπως επίσης και την κατάρτιση, έγκριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της, ασκεί η ίδια η Βουλή». 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου