.

27 Αυγ 2012

Αποτελέσματα Βάσεις Πανελλήνιες 2012: Μόρια ΑΕI


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες 2012 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου http://results.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).
Δείτε αναλυτικά τα Αποτελέσματα-Βάσεις Πανελληνίων 2012, για όλες τις σχολές ΑΕΙ 90%:
KΩΔ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19709
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18002
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 19525
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.19495
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 13195
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΜ.20244
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 19364
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 20127
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 19877
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 16740
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 11928
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8846
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7607
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6052
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 11143
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 8671
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13397
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7520
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11967
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 12819
135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 5536
137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 15927
137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12343
137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 15329
137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14147
137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 6580
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9507
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7957
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
Σελίδα 1182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 8913
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 10991
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8111
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 8594
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10352
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
186 ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 11359
186 ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.8621
186 ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11176
186 ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 11244
186 ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 8304
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 11535 12.00 20.7
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9832
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11059
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10420
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 11527
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9794
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11296
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10950
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 10924
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9534
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 10558
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10458
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10424
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8466
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 10347
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10268
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16661
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14983
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16377
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 15968
118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 5521
Σελίδα 2122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 14821
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13253
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14520
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 14500
122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 7830
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 16432
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 15277
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16075
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 16261
120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 7466
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 12553
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 10939
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 12368
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 12101
138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3573
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 13387
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11975
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 13226
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 13134
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3889
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 15861
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14220
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 15574
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 15497
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 6730
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 15114
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 12416
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14671
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 13794
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3957
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17781
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 16390
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 17332
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 17357
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 7463
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17745
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 16738
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 17575
Σελίδα 3111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 17599
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 7526
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 15845 16.25 28.9
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14581
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 15550
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 15593
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 5186
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΗΜ. 14509
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 12379
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14240
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 13954
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 4192
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 14600
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 12264
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14275
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 14276
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 8376
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 16524
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.14927
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16150
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 16059
112 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 7299
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 14234
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 12649
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14112
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 13823
114 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 4214
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17074
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 15434
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16729
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 16312
110 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3988
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 13402
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11312
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.12992
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.12927
116 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3500
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 14551
Σελίδα 4177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 12485
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.14397
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 14030
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.ΗΜ. 4513
104 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΗΜ. 13036 12.92 27.6
104 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 10510
104 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 12907
104 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 12791
104 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3902
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 12306
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9855
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 12183
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 11949
145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3440
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 12723
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 10015
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 12340
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 12182
108 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 8169
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 18276 18.48 36.0
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 17728
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18161
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18214
121 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 10091
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18879
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18189
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18751
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18710
117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 12433
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18715
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18110
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18586
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18663
119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 14792
169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 11783
169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9479
169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11372
169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 11477
Σελίδα 5169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3197
146 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14387
146 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11190
146 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 13820
146 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 13533
146 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3974
362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΗΜ. 11344
362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8551
362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11164
362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10819
362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 2861
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 14735
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13581
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14457
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 14463
168 ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 6996
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΜ. 14686
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 13597
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14234
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 14489
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 4560
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 17284
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 16834
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙΗΜ. 17002
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ. 17092
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 11092
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΗΜ. 12745
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 9822
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙΗΜ.12535
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ. 12420
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 4632
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 14245
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11835
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14029
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 13905
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3158
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 10619 1
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7864
Σελίδα 6342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 10396
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10352
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 2917
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 16904
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8880
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16311
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 16091
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 17074
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.8257
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16500
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 16699
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ.11571
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9045
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11374
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 11168
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3164
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 16354
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 113047
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 15941
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 15958
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 6001
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 13052
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 10228
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 12443
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 12287
373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 7792
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16395
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14315
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16025
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 15746
123 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 4429
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 14677
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 12994
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14405
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 14262
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 5582
Σελίδα 7125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 15197
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 12290
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14851
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 14736
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3951
411 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΗΜ. 13337
411 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 10411
411 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 12981
411 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 13031
411 ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3281
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. 10570
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8549
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 10512
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10147
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 2995
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 15419
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13672
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 15213
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 14866
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3259
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 12006
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9925
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11883
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 11099
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 2706
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ. 11273
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9212
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.11168
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 11083
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.2993
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 14110
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 12249
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 13976
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 13883
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3793
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ. 10764
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8537
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 10690
Σελίδα 8167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10392
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.ΗΜ. 2563
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 12441
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9783
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 12125
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 12158
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 6802
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18414
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14245
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18161
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18213
148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 4225
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 16.18
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.12899
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16371
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 16334
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18102
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.17383
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 17869
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 17870
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 4614
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. 11144
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7835
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 10919
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10627
184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 5743
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 15796
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14415
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 15492
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 15390
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 7159
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13510
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11092
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 13296
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 13376
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3139
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13229
Σελίδα 9188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 10281
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙΗΜ. 12898
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ. 12880
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 5788
171 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18115
171 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 17300
171 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.17917
171 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 17959
171 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 7229
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 17626
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 17031
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 17530
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 17548
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 5865
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 18204
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 17670
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18044
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18080
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 8032
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18184
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 17600
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18084
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18028
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 11307
385 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ & ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 19543
385 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ & ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 15713
385 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ & ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18718
385 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ & ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18854
385 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ & ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
386 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ & ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠ.ΓΛ.& ΠΟΛ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 4884
386 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ & ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠ.ΓΛ.& ΠΟΛ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4
386 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ & ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠ.ΓΛ.& ΠΟΛ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 2
386 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ & ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠ.ΓΛ.& ΠΟΛ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2
386 ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ & ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠ.ΓΛ.& ΠΟΛ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 14548
403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 12657
403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14177
403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 14368
Σελίδα 10403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 5651
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΗΜ. 13586
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11510
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 13382
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 13325
405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 4428
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΗΜ. 13116
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11437
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 13009
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 12944
402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 5288
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 15615
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 12912
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 15178
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 14889
401 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 6968
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 12514
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 10730
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 12269
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 12147
404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.ΗΜ. 7317
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 16674
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 15770
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16431
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.16631
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 6003
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 15319
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13947
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14924
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 14592
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 6934
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 16410
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 15137
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16137
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 16096
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 8751
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17731
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 16703
Σελίδα 11128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 17399
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.17399
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 8346
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 15916
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 15366
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 15848
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 15685
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 9550
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 16376
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 15810
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 8 8 16363 16.68 31.3 16181 16.42 30.9
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 8 8 16274 16.25 32.8 16128 15.91 34.6
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 7005 7.25 13.1 7005 7.25 13.1
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΗΜ. 234 234 18133 18.27 36.1 14506 14.73 28.6
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14 14 14448 15.57 19.8 13422 13.63 26.8
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 13 13 14496 14.63 29.6 14185 14.30 29.1
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 9 9 14332 14.52 28.6 13964 14.22 27.2
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 11269 12.12 15.7 11269 12.12 15.7
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. 189 189 17864 17.40 39.2 13847 13.97 27.1
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14 14 13830 14.15 26.6 13183 14.37 18.1
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 13844 14.45 23.8 13654 13.55 29.4
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 13816 15.15 17.2 13725 14.33 23.3
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 8082 8.60 13.4 8082 8.60 13.4
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 180 180 19371 19.37 38.9 17415 17.60 34.7
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 22 22 17396 17.33 35.2 16515 16.62 32.7
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11 11 17351 17.38 34.5 17157 17.32 34.3
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 9 9 17410 17.58 34.0 17013 16.92 35.7
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 16684 16.70 33.6 16684 16.70 33.6
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. 126 126 18352 18.48 35.8 14743 14.80 29.3
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 14716 15.20 27.0 13794 14.99 18.2
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 14730 14.73 28.8 14561 14.72 29.5
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 14742 15.22 26.2 14374 14.35 30.2
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 8018 8.02 18.6 8018 8.02 18.6
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 108 108 19081 19.10 38.1 16816 16.88 34.2
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 16658 16.88 32.2 16105 16.20 32.5
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 16739 17.20 31.5 16535 16.43 33.7
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 16801 16.85 34.5 16468 16.95 31.0
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 7790 8.67 8.6 7790 8.67 8.6
Σελίδα 12134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 99 99 18742 18.68 38.4 16647 16.78 32.5
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 16502 17.00 29.8 15737 15.62 32.5
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 16632 16.83 33.0 16316 16.38 33.2
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 16488 16.93 29.8 16072 16.28 31.8
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 12153 12.27 24.3 12153 12.27 24.3
160 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΗΜ. 139 139 17297 17.37 34.1 13163 13.42 24.9
160 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 13130 13.00 27.6 12126 12.60 22.8
160 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 13125 14.02 18.7 12909 13.22 24.5
160 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 13110 14.03 19.4 12883 12.95 26.1
160 ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 9505 9.60 18.7 9505 9.60 18.7
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. 180 180 16609 16.77 31.9 12385 12.43 24.5
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14 14 12088 12.37 23.6 11538 12.03 19.8
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 12375 12.63 23.7 12230 12.40 23.4
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 12373 12.85 23.3 12258 12.42 24.6
162 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5606 5.68 11.4 5606 5.68 11.4
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 108 108 16686 16.82 32.0 14838 15.12 28.2
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 14493 14.75 28.1 13249 13.68 22.9
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 14687 14.92 27.3 14490 14.73 29.4
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 14782 14.80 29.6 14370 14.78 26.0
166 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 9682 9.55 20.0 9682 9.55 20.0
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 135 135 19200 19.18 38.8 13604 13.98 24.8
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 13525 13.75 27.5 12157 12.05 25.5
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 13523 14.87 16.9 13318 13.50 25.6
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 13407 14.63 16.1 13274 14.70 14.0
158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 6441 7.47 5.1 6441 7.47 5.1
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 180 180 16930 17.00 34.8 14325 14.58 27.3
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 13975 13.59 31.9 13321 13.68 26.5
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 14323 14.55 25.9 14220 14.28 30.0
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 9 9 14263 14.50 26.9 13956 14.20 28.0
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 9291 10.15 12.1 9291 10.15 12.1
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. 126 126 17213 17.25 34.7 13276 13.77 24.4
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 13150 13.18 26.6 12237 12.07 24.7
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 13271 13.28 27.1 13016 13.42 23.4
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 13163 13.43 25.9 13050 14.05 17.2
341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 6771 6.97 11.5 6771 6.97 11.5
136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. & ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 162 162 18518 18.45 38.0 14609 14.92 29.1
136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. & ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 14430 14.62 28.6 13461 13.55 27.5
136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. & ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 14523 14.60 28.7 14242 14.50 28.4
Σελίδα 13136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. & ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 14605 15.68 20.1 14308 14.28 29.8
136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. & ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 7405 7.60 13.1 7405 7.60 13.1
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 72 31 21584 18.37 32.4 7352 4.48 7.8
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 81 56 21389 18.00 35.7 6465 4.12 5.7
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 45 45 21884 18.32 35.0 11932 9.70 10.4
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 2 11856 10.58 5.4 11302 8.77 12.8
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 7194 5.22 6.4 7194 5.22 6.4
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 36 36 23115 19.48 38.7 17908 15.70 18.8
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4 3 15668 12.78 15.2 10788 8.77 9.4
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 2 2 16071 14.37 16.3 15541 13.57 21.5
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 99 99 16918 17.03 33.6 13645 13.73 26.1
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 12583 13.18 21.5 10803 11.30 19.1
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 13625 13.50 29.9 13486 13.48 29.6
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 13501 13.28 29.1 13208 13.33 26.4
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.ΗΜ. 1 1 5296 5.92 5.6 5296 5.92 5.6
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ. 121 121 14961 15.70 21.7 10514 10.82 18.4
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 10 10 10193 11.50 11.1 7455 7.85 12.5
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 10496 10.58 20.8 10393 10.32 22.9
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 10349 11.30 13.9 10298 10.95 15.8
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 2845 3.07 4.7 2845 3.07 4.7
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 63 63 17928 18.00 35.4 12387 12.50 24.5
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 12083 12.98 18.1 10970 11.77 15.0
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 12335 13.43 15.7 11890 12.47 16.8
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 12340 12.27 26.8 11672 12.65 15.4
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3374 3.63 5.0 3374 3.63 5.0
368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΗΜ. 67 67 14923 14.97 31.3 10851 10.92 22.5
Σελίδα 14368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 9698 9.68 17.2 8444 9.70 7.2
368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 10828 11.38 17.6 10570 10.95 18.4
368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 10801 11.02 22.1 10378 10.63 19.4
368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 2306 2.38 4.2 2306 2.38 4.2
384 ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 36 36 18447 18.20 38.9 15952 16.03 31.4
384 ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 3 3 15852 16.02 28.8 12928 12.90 27.4
384 ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙΗΜ. 2 2 15789 15.80 32.3 15189 15.04 33.1
384 ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ. 2 2 14849 15.18 27.5 14700 14.68 31.0
384 ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 2218 2.30 4.8 2218 2.30 4.8
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 9 9 19423 19.38 39.1 1 19.7 19257 19.25 38.9 1 18.9
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 4 4 19226 19.27 38.4 1 18.7 19159 19.18 38.3 1 18.9
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 11997 12.02 25.1 5 10.4 11997 12.02 25.1 5 10.4
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 3 3 19474 19.40 39.6 1 19.7 19336 19.30 39.2 1 19.2
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ.
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 18195 18.22 36.7 1 17.5 18195 18.22 36.7 1 17.5
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 54 54 11451 11.53 22.9 9432 9.62 17.6
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 9165 9.10 21.1 7304 7.45 13.8
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 9374 9.72 15.8 9136 9.53 16.2
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 9367 9.30 20.5 9318 9.63 16.8
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 54 54 11205 11.18 23.3 9003 9.60 14.1
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 2 2 8188 8.67 13.6 7059 7.03 15.1
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 2 2 8974 9.28 15.8 8931 9.03 15.9
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 8859 9.47 13.7 8752 8.83 16.4
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 27 27 9955 10.08 19.3 8592 9.38 12.8
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 2 2 6830 6.98 12.4 6632 6.99 12.2
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 1 1 8553 8.25 21.9 8553 8.25 21.9
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜ. 27 27 10210 10.50 19.0 8452 8.58 16.0
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 2 2 7309 7.55 12.9 6744 7.18 11.2
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 1 1 8346 8.97 12.0 8346 8.97 12.0
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
417 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 27 27 11282 11.25 21.8 9783 10.07 16.7
417 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 2 2 9498 9.73 16.6 7877 7.90 16.5
417 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 1 1 9589 9.70 17.9 9589 9.70 17.9
Σελίδα 15417 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.
417 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
418 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜ. 27 27 13926 14.18 27.2 9527 9.87 16.7
418 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 2 2 6863 7.42 9.3 6834 7.23 10.2
418 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 1 1 9506 9.72 18.2 9506 9.72 18.2
418 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.
418 ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 90 90 15853 16.62 25.3 12833 13.70 19.3
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 11386 11.53 22.4 10090 10.76 14.4
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 12822 14.11 15.4 12728 13.85 16.6
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 12761 13.37 19.3 12401 13.57 15.3
248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3198 3.53 3.8 3198 3.53 3.8
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ. 63 63 15007 15.10 29.9 9311 10.27 11.7
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4 4 7588 8.52 8.8 5534 6.28 5.4
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 9267 10.33 12.1 8988 9.83 11.0
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 9289 9.80 14.1 8767 10.05 7.9
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 2526 2.82 3.0 2526 2.82 3.0
218 ΣΤΑΤΙΣΤ.& ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΗΜ. 108 108 14779 15.69 21.1 11014 11.83 14.6
218 ΣΤΑΤΙΣΤ.& ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 9554 10.62 10.4 7438 8.58 5.8
218 ΣΤΑΤΙΣΤ.& ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 10969 11.93 14.7 10695 11.63 14.3
218 ΣΤΑΤΙΣΤ.& ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 11011 11.70 15.1 10720 10.95 18.4
218 ΣΤΑΤΙΣΤ.& ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3322 3.57 5.8 3322 3.57 5.8
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 63 63 16316 16.73 27.4 14638 15.08 25.8
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 13507 14.53 17.3 11829 12.55 16.9
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 14636 15.15 24.2 14502 14.50 28.0
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 14451 15.07 22.3 14383 14.70 24.7
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3744 3.92 6.8 3744 3.92 6.8
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 225 225 18131 18.33 35.3 13853 14.55 22.1
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14 14 13771 14.37 21.1 11754 12.73 14.2
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 10 10 13835 14.97 17.9 13594 14.48 19.2
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10 10 13820 14.53 20.4 13592 14.57 18.4
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 6039 6.80 5.9 6039 6.80 5.9
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 243 243 19654 19.61 39.6 14203 15.12 22.3
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18 18 14135 14.90 21.1 11698 12.49 16.4
Σελίδα 18247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 13 13 14171 14.57 22.9 13923 14.85 20.7
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 14177 14.55 23.3 13880 14.67 20.6
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4081 4.30 6.5 4081 4.30 6.5
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 171 171 18568 18.69 35.2 13486 13.85 21.6
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 17 17 13273 14.19 18.1 10858 11.58 14.8
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 13471 13.85 23.7 13363 14.48 17.1
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 9 9 13445 13.73 23.5 13228 14.40 16.0
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3444 3.85 4.0 3444 3.85 4.0
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΗΜ. 171 171 15832 16.42 26.6 12471 13.73 15.5
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 11618 12.32 15.4 9944 10.85 11.8
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 12470 13.28 18.4 12374 13.40 14.8
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 12390 13.15 19.0 12288 12.97 16.6
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3956 4.08 5.6 3956 4.08 5.6
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 135 135 19233 19.23 38.7 16157 16.82 25.3
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 16008 16.73 26.0 14719 15.58 22.7
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 16145 16.69 27.3 15841 16.42 26.9
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 16068 16.75 26.8 15625 16.18 26.9
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 8034 8.52 11.4 8034 8.52 11.4
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 225 225 19883 19.88 39.7 15945 16.36 28.3
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 21 21 15814 16.56 25.6 13060 13.63 20.0
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 12 12 15868 16.18 28.4 15531 16.12 25.3
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 12 12 15936 16.52 27.2 15546 16.22 24.8
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 6839 7.07 12.1 6839 7.07 12.1
259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 153 153 19286 19.28 38.8 13930 14.43 22.6
259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 13194 14.00 20.6 11926 12.80 18.0
259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 8 8 13925 14.80 21.9 13814 14.60 22.0
259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 8 8 13928 14.57 20.8 13690 14.70 19.0
259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4096 4.53 5.2 4096 4.53 5.2
257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 157 157 19211 19.15 38.7 14433 15.13 23.5
257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 14355 14.65 26.5 12595 13.73 17.1
257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 14374 15.18 22.0 14055 14.98 20.5
257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 14427 15.42 21.3 14136 14.35 25.6
257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4238 4.35 8.6 4238 4.35 8.6
261 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 130 130 19277 19.17 39.5 13721 13.82 25.9
261 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 12686 13.45 21.6 10954 11.32 18.8
261 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 13649 14.42 21.7 13428 14.34 19.2
261 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 13650 14.40 21.0 13563 13.95 24.9
261 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3896 4.38 4.4 3896 4.38 4.4
Σελίδα 19253 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 166 166 19325 19.27 38.7 16399 17.00 28.5
253 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 16348 16.35 34.0 14649 15.47 24.5
253 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11 11 16370 16.70 31.0 15692 16.42 25.2
253 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 11 11 16356 16.62 29.4 15743 16.42 25.5
253 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4490 4.77 7.4 4490 4.77 7.4
255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 153 153 19560 19.60 38.8 15626 16.70 23.2
255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 15212 15.72 28.4 13660 14.30 22.2
255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11 11 15598 16.43 24.6 15208 15.82 25.4
255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 15534 16.10 26.0 15250 16.13 24.0
255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 8982 9.70 11.8 8982 9.70 11.8
269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 135 135 18303 18.17 37.1 14777 15.40 23.7
269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 14085 15.16 21.1 13115 13.92 20.9
269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 14748 15.45 23.4 14690 14.90 28.0
269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 14758 15.47 24.0 14653 15.32 22.5
269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5162 5.60 7.6 5162 5.60 7.6
267 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 112 112 18227 18.10 37.5 15250 15.82 26.6
267 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 15227 15.38 28.3 13933 14.15 24.3
267 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 15198 15.90 27.0 15063 16.11 22.5
267 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 15245 15.42 28.1 15008 15.40 27.0
267 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4508 4.72 8.4 4508 4.72 8.4
270 ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 85 85 17060 17.55 29.0 14806 15.70 23.6
270 ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 14415 15.18 23.1 12874 13.38 21.4
270 ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 14751 14.95 25.9 14691 15.48 23.7
270 ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 14618 15.08 25.0 14474 15.35 22.0
270 ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3324 3.57 4.8 3324 3.57 4.8
263 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 76 76 18977 19.15 36.9 16852 17.07 32.2
263 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 16550 17.12 28.6 15285 16.18 22.9
263 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 16842 17.28 31.2 16664 16.83 32.0
263 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 16742 17.32 30.0 16480 17.00 27.0
263 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4682 5.28 5.0 4682 5.28 5.0
265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 117 117 18441 18.45 36.3 15806 16.40 25.0
265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 15750 16.21 28.0 14125 15.06 21.1
265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 8 8 15798 16.57 26.2 15664 16.22 26.4
265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 15749 16.47 25.7 15510 16.10 26.0
265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 7906 9.02 7.2 7906 9.02 7.2
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 126 126 15998 16.63 27.0 12203 13.20 14.9
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 11337 12.53 14.3 9759 10.72 12.1
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 12186 13.10 16.4 12014 12.63 18.2
Σελίδα 20287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 12117 13.23 15.9 11957 12.32 21.7
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3234 3.37 5.8 3234 3.37 5.8
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 81 81 17412 17.67 31.2 13687 14.60 19.5
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 11961 12.43 19.3 11064 12.07 13.0
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 13655 13.80 25.1 13606 14.83 17.6
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 13615 14.38 19.1 13510 14.70 19.0
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4284 4.80 4.8 4284 4.80 4.8
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 81 81 16362 17.52 34.9 13530 14.18 21.2
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 12879 13.07 23.3 11413 12.30 15.7
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 13471 14.08 22.7 13303 13.72 22.7
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 13515 14.13 21.9 13238 14.15 18.4
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4951 5.53 4.7 4951 5.53 4.7
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ. 144 144 11715 12.55 27.5 8078 8.86 10.2
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 7897 8.50 17.8 4689 4.98 6.9
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 8063 8.93 9.1 7885 8.14 12.5
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 7917 8.87 8.9 7570 8.25 9.4
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 2488 2.62 4.4 2488 2.62 4.4
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 45 45 13574 14.38 21.6 12520 13.20 20.2
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 11160 11.88 15.6 9954 10.67 15.2
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 12405 13.05 20.7 12363 12.12 24.9
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 11745 12.08 20.9 11708 12.82 14.4
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4070 4.58 4.6 4070 4.58 4.6
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 94 94 18416 18.17 38.8 17197 16.92 36.7
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 16989 16.52 37.7 16697 16.37 36.1
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 17179 16.92 35.5 17170 17.05 35.6
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 17184 16.80 37.2 17077 16.87 36.5
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 8044 8.05 15.2 8044 8.05 15.2
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 94 94 19439 19.40 39.1 17064 16.73 36.8
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 17019 16.77 36.3 16299 15.93 35.7
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 17043 16.72 35.5 17007 16.78 35.5
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 17055 16.67 37.1 16750 16.68 33.4
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 7714 7.57 15.2 7714 7.57 15.2
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 90 90 19378 19.37 39.0 17908 17.70 37.0
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 17794 17.62 36.2 17081 16.80 37.1
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 17905 17.88 35.5 17789 17.48 37.9
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 17901 17.90 34.7 17769 17.62 37.3
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 9820 10.00 19.4 9820 10.00 19.4
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 85 85 19471 19.47 39.1 17653 17.15 39.3
Σελίδα 21279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 17600 17.15 38.8 17039 16.57 38.1
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 17636 17.60 35.8 17531 17.52 35.9
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 17631 17.38 37.3 17459 16.98 38.9
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 10333 10.27 20.3 10333 10.27 20.3
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 126 126 19821 19.82 39.5 15861 16.10 28.1
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 15817 16.38 27.1 13256 13.23 26.6
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 15828 16.47 27.0 15662 16.17 27.8
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 15832 16.50 26.8 15465 15.98 27.5
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 14673 15.10 26.5 14673 15.10 26.5
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 108 108 14431 14.58 27.7 11422 12.54 13.6
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 10467 11.83 9.7 8636 9.83 8.8
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 11416 12.43 14.0 11081 11.88 16.1
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 11417 12.18 17.3 11108 11.78 18.4
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4232 4.77 4.4 4232 4.77 4.4
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 90 90 15127 15.87 24.1 11003 12.46 11.1
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 8617 9.55 9.5 6534 7.35 7.2
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 10905 11.97 14.1 10805 11.08 17.7
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 10910 11.62 16.2 10775 12.24 8.9
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 2671 2.95 3.5 2671 2.95 3.5
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 90 90 15035 15.12 28.7 11370 12.30 15.6
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 10254 11.26 11.2 9020 10.17 8.6
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 11344 12.00 17.2 11277 12.14 14.3
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 11258 12.73 10.8 11132 11.59 16.8
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3886 4.37 4.2 3886 4.37 4.2
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 117 117 17975 17.88 37.1 14037 14.72 21.5
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 13924 14.90 18.6 12067 12.70 19.1
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 13932 14.88 21.0 13668 14.07 24.6
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 14031 14.83 23.5 13616 14.20 22.2
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.ΗΜ. 1 1 4420 4.85 6.0 4420 4.85 6.0
324 ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 45 45 18610 18.75 36.4 13321 13.97 20.1
324 ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4 4 12603 12.97 21.7 11802 12.16 18.4
324 ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 13294 13.60 23.0 13230 13.57 23.8
324 ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 13302 14.23 19.0 13292 14.17 20.4
324 ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3793 4.23 4.3 3793 4.23 4.3
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 45 45 17920 17.93 34.8 15773 16.15 28.5
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4 4 15132 15.61 25.6 14451 15.18 22.5
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 15738 16.17 27.6 15489 15.95 26.3
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 15227 15.77 24.7 15224 16.05 23.0
Σελίδα 22325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5318 6.03 5.0 5318 6.03 5.0
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 36 36 17599 17.72 34.5 16225 16.28 30.9
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4 4 15321 15.95 25.7 15021 15.38 26.9
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 16160 16.63 28.2 16032 16.48 28.0
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 16163 16.65 28.7 16020 16.05 30.6
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3900 4.22 5.6 3900 4.22 5.6
327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 81 81 16224 16.72 29.2 13363 14.35 19.1
327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 13252 13.82 21.6 11388 12.52 13.6
327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 13356 13.40 26.6 13311 13.48 25.3
327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 13297 13.92 20.5 13150 14.34 16.6
327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3545 3.83 4.9 3545 3.83 4.9
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 198 198 17920 18.08 35.4 14318 15.02 22.6
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 19 19 14188 14.93 21.6 12779 13.16 19.9
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 14292 14.50 27.4 14133 15.04 21.1
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10 10 14288 15.22 21.6 14050 14.93 21.6
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5938 6.65 6.6 5938 6.65 6.6
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 72 72 14147 15.17 30.9 12747 13.70 18.5
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 12658 13.70 16.8 11658 12.70 14.2
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 12692 14.17 22.4 12649 13.67 17.1
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 12635 13.53 17.3 12411 13.58 16.1
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4614 4.82 8.6 4614 4.82 8.6
274 ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.& ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 63 63 15703 16.13 28.5 13444 14.02 21.8
274 ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.& ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 12549 13.50 18.9 11716 12.58 17.6
274 ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.& ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 13335 14.70 15.9 13238 13.97 20.2
274 ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.& ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 13437 13.77 23.1 13302 14.53 15.4
274 ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.& ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.ΗΜ. 1 1 4381 4.67 6.9 4381 4.67 6.9
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 90 90 14224 14.87 21.6 11805 12.63 17.7
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 11649 12.72 14.1 10699 11.78 11.7
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 11799 12.60 16.5 11632 12.49 27.5
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 11776 12.47 18.0 11492 12.27 17.6
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3950 4.37 4.6 3950 4.37 4.6
276 ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ. 63 63 12907 13.42 20.9 10297 11.27 11.7
276 ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 8825 9.21 13.7 7230 8.12 16.1
276 ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 10259 11.00 12.7 9907 10.62 12.7
276 ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 10027 10.85 14.1 9441 10.32 11.1
276 ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3629 3.90 5.3 3629 3.90 5.3
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 139 139 16215 16.68 29.1 14156 14.87 24.4
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 13786 14.65 20.0 12358 13.28 18.0
Σελίδα 23262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 14074 14.38 23.0 13874 14.15 27.4
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 8 8 14066 15.18 18.8 13694 14.65 21.0
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4248 4.55 6.8 4248 4.55 6.8
333 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 157 157 18119 18.30 34.1 15537 16.15 24.7
333 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 15528 15.70 29.2 14417 15.17 20.5
333 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 15507 15.83 28.7 15414 16.02 25.2
333 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 15531 16.17 24.9 15275 15.52 27.9
333 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5318 5.63 9.4 5318 5.63 9.4
340 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 135 135 16738 17.15 30.0 13927 14.88 19.3
340 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 13753 14.49 20.5 12816 13.83 16.8
340 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 13922 14.83 19.8 13749 14.84 17.9
340 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 13916 14.67 23.0 13638 14.75 18.2
340 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5913 6.68 5.9 5913 6.68 5.9
338 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 58 58 19648 19.68 38.8 16322 16.32 31.4
338 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 16315 16.75 29.9 15535 16.12 26.9
338 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 16189 16.50 28.9 15824 16.43 26.8
338 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 16318 16.86 29.8 16202 16.55 29.8
338 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 8090 8.90 9.4 8090 8.90 9.4
339 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 117 117 18092 18.20 35.8 15025 14.50 33.5
339 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 12 12 14517 15.37 22.3 13128 14.00 19.4
339 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 15020 15.65 25.0 14692 15.58 21.2
339 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 14986 15.12 28.6 14816 15.99 18.8
339 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 7686 8.12 12.8 7686 8.12 12.8
366 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 72 72 18517 18.32 38.7 12738 13.82 15.8
366 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 12294 13.07 18.8 10941 12.14 12.5
366 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 12697 13.68 18.1 12549 12.89 21.5
366 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 12732 13.45 19.6 12598 13.62 17.2
366 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4190 4.60 5.4 4190 4.60 5.4
330 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 144 144 18899 18.90 37.7 16829 17.19 29.3
330 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14 14 16601 17.23 27.9 15327 16.02 24.9
330 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 16809 17.02 31.9 16545 17.24 26.9
330 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 9 9 16808 16.93 32.4 16476 16.40 32.6
330 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5008 5.67 5.2 5008 5.67 5.2
412 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 36 36 17235 17.70 30.3 14989 15.63 25.3
412 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4 4 14615 15.69 20.3 13888 14.23 23.0
412 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 14916 15.57 24.6 14856 15.42 24.6
412 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 14877 15.40 25.9 14873 15.58 24.3
412 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4502 4.78 7.8 4502 4.78 7.8
Σελίδα 24369 ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΗΜ. 72 72 15855 16.17 28.5 12831 13.70 19.1
369 ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 12534 12.23 25.4 10762 11.85 22.3
369 ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 12822 13.70 18.8 12654 14.18 12.8
369 ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 12720 13.75 17.2 12434 13.18 20.4
369 ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4092 4.63 4.0 4092 4.63 4.0
344 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΗΜ. 157 157 14584 15.58 21.2 11328 12.15 15.6
344 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 11 11 11065 11.62 16.1 8323 9.00 11.5
344 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 11187 12.78 9.9 10779 11.90 14.3
344 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 11327 12.67 12.3 10879 12.17 11.7
344 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3370 3.67 5.0 3370 3.67 5.0
371 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 63 63 15635 15.92 27.7 13644 14.18 22.4
371 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 13348 14.17 19.4 12327 12.87 20.1
371 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙΗΜ. 4 4 13606 14.60 19.2 13355 13.52 23.5
371 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ. 4 4 13588 14.40 20.8 13430 14.21 20.2
371 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3916 4.27 5.6 3916 4.27 5.6
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 117 117 18074 18.18 35.6 13308 13.80 21.6
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 13083 13.92 19.5 10833 12.27 12.3
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 13289 14.22 19.1 13200 14.23 17.8
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 13295 14.05 19.5 12806 13.92 16.4
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3705 3.75 8.1 3705 3.75 8.1
358 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΗΜ. 81 81 14316 14.69 26.0 12443 13.68 15.5
358 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 11995 12.78 16.3 9898 10.13 18.6
358 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 12392 13.27 18.0 12279 13.50 14.1
358 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 12306 12.93 18.6 12125 13.24 14.1
358 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3358 3.73 3.8 3358 3.73 3.8
335 ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 90 90 17715 17.98 33.7 15378 16.42 23.2
335 ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 15212 15.94 23.4 14067 14.94 20.7
335 ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 15268 16.27 23.6 15109 16.16 21.9
335 ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 15361 15.73 26.3 15290 15.47 27.4
335 ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 7723 8.97 6.1 7723 8.97 6.1
359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΗΜ. 90 90 15435 16.10 25.1 11567 12.57 15.5
359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 9 9 9924 10.87 11.8 7878 8.77 8.8
359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙΗΜ. 4 4 11516 12.70 13.8 11446 12.16 18.2
359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ. 4 4 11537 12.32 15.7 11220 12.00 26.0
359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3304 3.53 4.8 3304 3.53 4.8
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΗΜ. 113 113 19024 19.10 36.6 1 19.7 16150 16.40 30.0 2 15.5
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 55 55 16111 16.55 27.3 4 16.0 15229 15.67 26.9 2 13.5
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 5 5 9279 10.37 9.5 4 5.3 2597 2.72 7.9 2 2.1
Σελίδα 25806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΗΜ. 21 21 18680 18.84 36.2 3 17.9 17771 17.64 36.5 2 18.4
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 10 10 17769 17.68 36.1 14 18.3 17175 17.49 31.5 3 16.3
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 12144 12.97 17.8 2 8.7 12144 12.97 17.8 2 8.7
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΗΜ. 33 33 19029 18.82 39.7 1 19.9 17188 17.72 30.0 1 15.2
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 16 16 16963 17.59 28.7 1 14.7 15950 16.35 27.8 1 15.4
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 8737 9.25 13.1 1 7.0 8737 9.25 13.1 1 7.0
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α) ΗΜ. 10 10 19625 19.59 39.5 1 19.8 19065 18.90 39.3 3 19.9
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 5 5 18999 19.03 37.9 1 18.7 18717 18.70 37.3 1 19.1
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 17246 17.37 33.8 3 16.4 17246 17.37 33.8 3 16.4
827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΗΜ. 4 4 19007 18.97 38.1 2 19.4 18817 18.68 38.7 2 19.4
827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 1 1 18684 18.62 38.0 2 18.8 18684 18.62 38.0 2 18.8
827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 7261 7.99 17.6 3 3.3 7261 7.99 17.6 3 3.3
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΗΜ. 20 20 18836 18.62 39.4 1 19.7 16898 17.22 30.8 1 16.1
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 9 9 16804 17.40 28.6 1 14.7 16180 16.87 26.0 1 14.4
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ.
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ. 10 10 18601 18.58 37.1 2 19.0 17592 17.69 33.2 5 18.6
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 4 4 17358 17.30 33.8 3 19.2 16846 17.28 30.4 3 14.9
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ.
820 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ. ) ΗΜ. 5 5 18025 17.90 36.9 5 18.7 16901 17.38 29.1 1 16.0
820 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ. ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 2 2 16505 16.74 29.9 2 17.0 15936 16.63 28.0 3 11.2
820 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ. ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ.
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) – ΟΠΛΑ ΗΜ. 101 101 16042 16.33 29.6 2 15.1 14372 15.13 22.2 4 11.9
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) – ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 47 47 14352 15.07 21.4 3 13.3 13352 14.20 18.6 2 11.5
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) – ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ.
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) – ΣΩΜΑΤΑ ΗΜ. 49 49 17142 17.79 28.8 4 14.9 15426 16.03 26.2 5 12.8
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) – ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 23 23 15184 15.63 25.6 6 14.8 14655 15.11 23.9 6 14.9
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) – ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 6285 6.90 15.0 2 3.3 6285 6.90 15.0 2 3.3
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΗΜ. 60 60 16593 16.94 30.5 3 15.1 14743 16.02 28.8 6 15.5
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 27 27 14739 16.62 25.2 1 8.7 13533 14.07 19.5 6 15.2
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ.
817 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΗΜ. 156 156 17493 17.58 34.5 10851 11.95 14.5
817 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΟΛΥΤ 10% ΗΜ. 15 15 10710 11.85 21.5 8692 9.88 8.0
817 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% ΗΜ. 5 5 10811 11.63 13.9 10436 11.24 13.6
818 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜ. 109 109 15807 16.43 26.3 10321 11.61 10.3
818 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤ 10% ΗΜ. 11 11 10176 11.52 10.8 7927 9.07 12.4
818 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% ΗΜ. 3 3 10299 11.23 12.1 10234 11.77 7.4
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 112 112 19573 19.50 39.7 18698 18.55 38.4
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 18540 18.25 39.4 18316 18.02 39.0
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 18664 18.53 38.4 18605 18.50 37.9
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 18694 18.58 38.6 18632 18.60 38.0
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 13002 12.50 28.4 13002 12.50 28.4
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 130 130 19766 19.75 39.6 18824 18.73 38.4
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 18492 18.37 38.2 18360 18.00 39.6
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 18816 18.57 39.6 18770 18.87 37.4
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 18814 18.75 38.2 18774 18.65 38.6
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 11710 11.53 23.6 11710 11.53 23.6
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 103 103 19388 19.40 38.8 18504 18.38 38.0
Σελίδα 29302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 18263 17.93 39.1 18038 17.68 39.0
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 18503 18.27 38.9 18462 18.22 38.8
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 18504 18.30 38.4 18487 18.15 39.7
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 17300 18.55 36.5 17300 18.55 36.5
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 94 94 19505 19.43 39.7 18578 18.33 39.2
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 18418 18.13 39.2 18081 17.95 37.3
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 18574 18.38 38.4 18568 18.45 37.6
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 18577 18.27 39.7 18544 18.33 38.8
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 11883 11.58 23.1 11883 11.58 23.1
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. 58 58 19273 19.23 39.1 18656 18.43 39.0
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 18612 18.50 38.0 18309 18.07 38.5
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 18634 18.40 39.2 18611 18.43 38.7
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 18645 18.55 37.9 18625 18.40 38.9
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 15139 14.73 31.9 15139 14.73 31.9
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 144 144 19800 19.75 40.0 19170 19.08 39.0
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 15 15 19072 18.98 39.0 18578 18.33 39.2
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 19158 19.07 39.2 19083 18.88 39.7
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 9 9 19170 19.02 39.6 19098 19.02 39.0
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 15614 15.28 33.6 15614 15.28 33.6
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 162 162 19836 19.87 39.4 19003 18.97 37.7
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14 14 18964 18.78 39.4 18635 18.58 37.5
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 18995 18.82 39.3 18922 18.87 38.2
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 9 9 18983 18.87 38.9 18894 18.70 39.4
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 18059 17.68 39.3 18059 17.68 39.3
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 76 76 19506 19.48 39.4 18553 18.35 38.7
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 18438 18.23 38.6 18037 17.72 38.7
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 18498 18.22 39.4 18425 18.34 37.5
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 18536 18.30 38.6 18504 18.28 38.8
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 11328 12.58 20.1 11328 12.58 20.1
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 67 67 19566 19.55 39.2 18450 18.17 39.2
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 18283 18.13 37.7 17975 17.63 38.5
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 18443 18.28 38.1 18433 18.27 38.5
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 18446 18.33 38.0 18412 18.17 39.0
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 12693 12.15 28.5 12693 12.15 28.5
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 103 103 18365 18.03 39.5 16592 16.32 35.0
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 16591 16.28 35.7 15505 15.55 29.9
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 16538 16.37 35.2 16389 16.13 34.1
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 16572 16.10 36.8 16174 17.42 34.2
Σελίδα 30306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 9822 9.38 21.2 9822 9.38 21.2
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΗΜ. 108 108 16380 15.90 36.0 14644 15.55 32.1
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 14498 14.88 26.6 13250 12.53 30.4
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 14565 14.05 33.1 14457 14.18 30.5
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 14581 14.23 31.1 14066 13.77 29.6
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5229 4.95 11.7 5229 4.95 11.7
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 63 63 19553 19.45 39.9 18091 17.77 38.9
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 17878 17.68 37.4 17633 17.35 37.5
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 18082 17.88 38.2 17960 17.88 35.6
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 18088 17.72 39.0 18025 17.60 39.3
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 9413 10.15 20.7 9413 10.15 20.7
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 45 45 18694 18.67 38.0 17768 17.73 36.2
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4 4 17583 18.85 38.2 17418 17.00 38.0
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 17714 17.38 38.4 17695 17.33 38.1
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 17724 17.47 37.6 17722 17.58 37.0
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 6186 6.08 11.6 6186 6.08 11.6
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 36 36 19253 19.15 39.3 18041 17.88 37.1
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 17752 17.47 38.0 17124 16.93 36.4
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 2 2 18025 17.83 37.7 18012 17.83 37.6
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 18028 17.98 35.6 17998 17.65 38.6
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 9200 8.83 19.8 9200 8.83 19.8
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΗΜ. 90 90 15755 15.25 34.5 12107 12.19 23.1
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 11914 12.32 31.2 10186 10.28 28.3
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 12020 12.28 22.2 11739 13.12 21.7
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 12015 12.35 28.5 11726 12.72 24.5
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 9158 8.67 18.8 9158 8.67 18.8
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΗΜ. 81 81 18422 18.37 37.2 17023 16.70 36.3
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4 4 16919 16.58 35.5 16347 15.83 37.1
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 16968 16.48 37.6 16937 16.48 37.5
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 16958 16.50 38.0 16743 16.53 35.7
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 10671 10.35 21.9 10671 10.35 21.9
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 112 112 19168 19.02 39.4 18128 17.98 37.2
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 18015 17.75 37.7 17672 17.58 36.8
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 18123 17.93 37.7 18020 18.05 34.6
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 18116 17.83 38.4 18066 17.80 38.2
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 10177 9.63 22.9 10177 9.63 22.9
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 90 90 19402 19.32 39.4 18299 18.00 38.9
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 18078 17.75 38.6 17774 17.45 38.2
Σελίδα 31289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 18295 18.07 38.3 18279 18.08 38.3
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 18293 18.02 38.5 18267 18.03 38.7
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 14465 14.28 29.9 14465 14.28 29.9
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 72 72 19353 19.25 39.5 18324 18.02 39.2
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 17937 17.77 37.3 17743 17.32 38.9
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 18315 18.05 38.9 18306 18.03 39.0
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 18322 18.05 39.0 18279 18.05 38.3
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 10796 10.90 20.4 10796 10.90 20.4
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 90 90 17643 17.30 37.7 16343 15.87 35.9
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 15793 15.25 35.9 15131 14.75 31.9
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 16320 15.82 35.8 16199 15.53 37.9
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 16321 15.62 38.1 16111 15.70 35.9
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 8454 8.37 16.2 8454 8.37 16.2
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. 72 72 18354 18.05 39.2 16559 16.22 35.5
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 16317 15.87 35.7 15764 15.37 34.8
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 16536 16.27 34.0 16349 15.73 37.5
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 16553 16.30 35.7 16380 15.73 38.2
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 11093 10.77 24.5 11093 10.77 24.5
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 26 26 19673 19.60 39.9 1 20.0 19216 19.07 39.6 1 19.8
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 13 13 19198 19.05 39.4 1 20.0 18995 18.90 38.9 1 19.2
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 18279 17.95 39.1 1 19.7 18279 17.95 39.1 1 19.7
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(Σ.Α.Ν) ΗΜ. 22 22 18883 18.88 37.7 5 19.0 17867 17.62 37.5 2 19.1
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(Σ.Α.Ν) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 11 11 17818 17.42 39.0 5 19.2 17406 18.77 36.5 5 18.6
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(Σ.Α.Ν) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 11891 11.75 22.9 2 14.8 11891 11.75 22.9 2 14.8
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 3 3 19315 19.30 38.9 1 19.2 18993 18.88 39.1 2 19.2
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 1 1 18905 18.83 38.5 3 19.1 18905 18.83 38.5 3 19.1
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 17705 17.42 37.9 2 18.6 17705 17.42 37.9 2 18.6
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 3 3 19148 19.15 38.4 2 19.0 18916 18.73 39.2 5 19.8
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ.
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 11728 11.88 33.1 3 18.0 11728 11.88 33.1 3 18.0
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 3 3 19210 19.07 39.6 2 19.7 19170 19.03 39.4 1 19.8
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 1 1 18924 18.93 37.8 1 18.9 18924 18.93 37.8 1 18.9
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 16433 16.17 34.7 3 17.8 16433 16.17 34.7 3 17.8
231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 90 90 23205 19.58 38.5 21669 18.67 34.5
231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 21053 17.65 34.7 19815 17.22 31.5
231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 21653 18.57 34.7 21506 18.47 34.8
231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 21623 18.55 35.1 21480 18.50 33.8
231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 90 90 23400 19.67 39.2 20740 17.92 31.2
233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 20353 17.42 31.7 19819 16.93 27.1
233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 20724 17.60 34.8 20462 17.42 29.8
233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 20522 17.43 30.0 20363 17.27 29.7
233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 81 81 22886 19.07 39.0 20020 17.22 29.6
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 19673 16.92 29.1 18850 16.13 30.4
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 19992 17.28 28.0 19684 16.88 27.0
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 19973 17.28 31.5 19819 16.92 29.5
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 72 72 22771 19.43 38.9 19613 17.10 27.5
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 19171 16.03 23.9 17812 15.05 22.2
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 19553 16.95 27.7 19388 16.92 27.8
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 19527 16.73 31.9 19303 16.62 27.7
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 72 72 20725 17.68 32.3 18615 16.12 22.7
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 18331 16.33 22.9 16940 14.13 22.8
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 18474 16.12 25.2 18417 15.97 24.5
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 18562 15.75 25.2 18515 16.00 23.3
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 76 76 22199 18.40 37.1 18921 16.18 29.5
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 17591 15.23 18.1 16163 14.42 18.7
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 18920 16.61 26.6 18463 16.33 23.3
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 18825 16.42 24.7 18497 16.30 26.1
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
Σελίδα 37205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 144 144 19499 19.40 39.7 17003 17.17 33.9
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 16611 17.08 28.9 16214 16.72 27.6
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 16952 17.28 30.8 16814 17.07 30.2
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 16989 17.07 30.9 16872 17.30 29.6
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5094 5.87 3.8 5094 5.87 3.8
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 130 130 17888 17.73 36.2 16191 16.82 28.1
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 16055 16.50 27.5 15127 15.33 27.1
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 16147 16.77 26.5 16032 16.20 29.4
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 16166 16.40 29.8 16116 16.45 28.6
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 11613 11.90 21.5 11613 11.90 21.5
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 117 117 19618 19.63 39.2 18184 18.43 35.0
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 18147 18.33 33.9 17274 17.25 33.6
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 18132 18.20 36.2 17979 18.20 32.3
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 18161 18.18 36.5 18081 18.22 35.5
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4845 5.38 5.5 4845 5.38 5.5
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 144 144 19476 19.37 39.8 17529 17.88 32.1
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 17515 17.75 32.1 16663 16.92 31.3
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 17490 17.43 35.4 17416 17.83 32.0
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 17511 17.81 32.9 17495 17.60 33.7
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 11343 11.78 17.9 11343 11.78 17.9
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 67 67 19473 19.53 38.7 16756 17.03 30.6
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 16626 16.27 35.8 15672 16.33 26.8
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 16742 17.10 30.2 16683 16.77 32.7
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 16726 17.03 30.6 16690 17.00 30.6
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 6030 6.38 9.8 6030 6.38 9.8
227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 72 72 17225 17.10 35.3 16014 16.38 28.8
227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 15915 16.53 27.3 14885 15.85 22.5
227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 15980 16.42 28.2 15937 16.43 26.7
227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 15979 16.35 30.1 15900 16.48 27.4
227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4632 5.20 5.2 4632 5.20 5.2
225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 81 81 18160 18.30 34.0 16442 16.43 31.0
225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 16357 16.83 29.5 15330 15.45 29.4
225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 16406 16.77 29.0 16354 17.00 28.2
225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 16382 16.73 29.8 16372 16.42 31.4
225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4004 4.40 4.6 4004 4.40 4.6
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 99 99 19832 19.79 40.0 18759 18.66 38.1
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 18606 18.62 37.4 18148 18.27 35.2
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 18758 19.03 36.0 18617 18.69 35.3
Σελίδα 38209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 18748 18.57 38.8 18583 18.77 34.5
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 14213 15.20 19.9 14213 15.20 19.9
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 72 72 19610 19.53 39.8 18161 18.37 35.1
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 17857 18.07 33.5 17365 17.80 31.1
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 18095 18.00 36.5 18030 18.07 34.6
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 18093 18.02 35.9 17948 17.97 35.0
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 6881 8.12 4.3 6881 8.12 4.3
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 162 162 19864 19.83 40.0 18314 18.42 35.0
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 13 13 18302 18.05 38.8 17869 17.87 35.7
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 18227 18.37 35.1 18090 17.93 37.4
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 8 8 18310 18.33 35.8 17948 18.23 32.2
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 10421 11.20 14.1 10421 11.20 14.1
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 207 207 19856 19.82 40.0 18914 18.95 37.6
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 19 19 18904 18.78 38.8 18306 18.40 36.4
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11 11 18890 18.78 38.6 18653 18.73 36.9
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10 10 18865 18.73 38.9 18691 18.83 36.9
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 16413 16.27 32.5 16413 16.27 32.5
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 238 238 18494 18.35 37.6 16520 17.05 28.2
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14 14 16341 16.95 29.7 15500 15.77 28.0
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 13 13 16507 17.05 29.9 16222 16.54 30.2
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 9 9 16510 16.91 28.2 16300 17.08 27.8
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 16414 16.58 30.6 16414 16.58 30.6
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 202 202 19779 19.75 39.7 17600 18.16 31.2
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 14 14 17574 17.58 34.2 16643 17.07 29.9
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 8 8 17588 17.68 34.2 17403 17.67 31.5
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 8 8 17521 17.62 34.7 17377 17.63 32.7
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 6999 7.91 7.1 6999 7.91 7.1
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 94 94 19334 19.35 38.6 16603 16.83 30.7
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 16319 16.47 32.3 15950 16.62 27.8
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 16599 17.20 28.9 16566 16.58 32.0
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 16590 17.05 29.2 16506 16.88 31.4
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4137 4.62 4.5 4137 4.62 4.5
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 108 108 19373 19.33 39.3 17716 17.72 35.4
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 16964 17.33 30.4 16588 17.21 27.0
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 17670 17.92 34.0 17608 17.97 31.6
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 17715 17.77 33.7 17601 17.35 36.1
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3779 4.15 5.1 3779 4.15 5.1
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 67 67 18637 18.70 36.5 17184 17.32 32.2
Σελίδα 39237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 16697 17.12 30.7 16374 16.45 32.8
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 17145 17.57 31.7 17102 17.10 34.4
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 17130 17.55 31.8 16879 17.05 32.3
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4788 5.53 4.0 4788 5.53 4.0
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 81 81 17448 17.65 32.8 14352 15.23 22.4
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 14149 15.27 20.5 11821 12.75 15.1
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 14141 14.45 25.3 13909 15.13 18.5
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 14319 15.47 20.3 13863 14.43 21.9
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3207 3.59 3.5 3207 3.59 3.5
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 54 54 16500 17.15 27.8 14621 15.28 23.7
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 3 3 13940 14.23 24.6 13088 14.10 17.6
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 14620 15.17 23.4 14279 15.22 20.1
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 14368 14.72 25.2 14276 14.88 24.2
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 6220 6.95 7.2 6220 6.95 7.2
238 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΗΜ. 72 72 15721 16.30 26.3 11783 12.57 16.7
238 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 6 6 11318 12.12 14.6 8829 9.73 10.9
238 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 11615 11.40 25.7 10943 11.57 16.9
238 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 11714 12.70 16.2 11249 12.05 15.1
238 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 2996 3.33 3.2 2996 3.33 3.2
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 139 139 19449 19.45 39.1 17344 17.30 36.0
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 17325 17.57 32.9 16342 16.57 30.2
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 17321 17.97 29.3 17140 17.65 30.2
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 17288 17.30 32.8 17148 17.15 34.4
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3672 3.97 5.2 3672 3.97 5.2
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΗΜ. 63 63 16051 16.53 26.5 13279 14.55 16.9
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 11865 12.35 20.3 11023 12.07 14.3
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 13228 14.22 18.4 13042 14.20 17.0
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 13251 13.88 20.3 13129 13.93 17.9
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3120 3.48 3.6 3120 3.48 3.6
228 ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ.& ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 63 63 16656 17.30 30.2 14213 15.12 22.1
228 ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ.& ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 12957 13.68 19.5 11547 12.42 14.7
228 ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ.& ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 14166 15.10 20.8 14129 14.87 22.3
228 ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ.& ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 14067 15.40 18.1 13867 13.98 24.1
228 ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ.& ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.ΗΜ. 1 1 3338 3.50 5.8 3338 3.50 5.8
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 76 76 18847 18.98 36.9 17081 17.25 32.9
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 16995 17.28 30.3 15851 16.38 27.5
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 17078 17.12 33.4 17014 17.13 32.8
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 17054 17.37 31.4 17036 17.58 30.8
Σελίδα 40332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 6593 7.53 6.5 6593 7.53 6.5
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 108 108 18657 18.72 36.3 15151 15.42 27.1
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 14882 15.55 24.6 13098 14.18 17.6
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 15070 15.32 28.2 15002 16.17 21.8
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 15148 16.13 22.2 15024 16.07 22.4
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4566 5.17 4.6 4566 5.17 4.6
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 54 54 19398 19.41 39.0 18461 18.48 37.1
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4 4 18244 18.59 33.6 17379 17.27 35.9
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 18350 18.32 37.0 18273 18.03 38.1
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 18429 18.61 36.1 18352 18.47 34.8
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3779 3.97 6.3 3779 3.97 6.3
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 63 63 17690 18.03 32.6 15524 16.17 26.0
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 15207 15.95 24.5 13397 14.10 22.7
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 15447 15.97 27.1 15312 15.88 24.4
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 15256 15.95 25.2 14985 15.10 28.9
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 2578 2.62 5.0 2578 2.62 5.0
230 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 117 117 17695 17.95 32.9 14280 14.96 21.2
230 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 12 12 14122 14.63 23.4 11311 12.67 12.5
230 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 14218 14.67 22.6 14037 14.23 25.3
230 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ. 6 6 14219 15.23 19.9 13996 14.86 22.4
230 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 2016 2.10 3.6 2016 2.10 3.6
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 90 90 16549 17.03 29.1 14127 14.84 22.7
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 13754 14.28 23.0 12957 13.22 23.3
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 13906 14.07 26.2 13780 14.82 20.2
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 14124 14.73 21.6 13859 14.73 20.9
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 9828 10.23 16.8 9828 10.23 16.8
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΗΜ. 81 81 14205 14.87 22.7 10514 11.47 13.2
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 6 6 9943 10.77 21.8 6962 8.13 5.0
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 10446 11.37 13.2 10223 11.53 11.1
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 10331 11.25 14.3 10274 11.10 13.4
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 1698 1.80 3.0 1698 1.80 3.0
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 153 153 19307 19.23 38.9 15719 16.05 26.9
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 15601 16.07 26.7 14893 15.45 25.3
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 15669 16.17 28.5 15475 16.50 23.5
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 15667 16.15 26.9 15581 15.96 26.3
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4577 4.95 6.5 4577 4.95 6.5
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 72 72 14975 15.55 25.5 12428 12.97 21.6
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 11248 11.96 16.8 9933 10.80 13.5
Σελίδα 41242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 12372 13.13 19.4 12212 12.92 20.8
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 12405 13.58 15.5 11945 12.73 17.1
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
331 ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 117 117 18400 18.59 35.4 15475 16.40 23.7
331 ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 15431 15.90 26.9 14143 14.40 27.7
331 ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 15434 16.06 24.6 15210 15.39 28.2
331 ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 15435 15.83 27.5 14966 15.96 21.2
331 ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 2884 2.95 5.6 2884 2.95 5.6
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 90 90 18070 17.80 38.0 15838 16.60 24.8
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 15813 16.12 28.3 14355 15.17 22.1
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 15837 16.47 26.7 15677 15.65 31.3
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 15753 16.05 29.1 15732 15.90 29.4
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3911 4.62 2.3 3911 4.62 2.3
212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΗΜ. 81 81 11989 13.17 13.9 9263 9.97 12.9
212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 9016 9.44 15.6 6846 7.47 10.2
212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 8952 10.02 18.4 8783 10.07 8.5
212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 8929 9.95 9.9 8881 10.02 8.5
212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4030 4.53 7.4 4030 4.53 7.4
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 90 90 16979 17.73 28.7 15136 14.54 33.6
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 8 8 15068 15.85 24.6 13075 12.31 31.1
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 15084 14.39 34.4 14949 14.17 34.9
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 15132 14.70 32.4 14909 14.24 34.9
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3186 3.38 5.0 3186 3.38 5.0
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 90 90 16553 15.68 26.1 8256 7.93 4.6
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 3 8171 8.08 5.3 5972 5.18 12.2
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 8116 7.83 13.3 7132 6.63 16.2
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 8146 7.37 9.4 7471 6.52 8.5
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 54 54 16482 15.69 39.0 14416 13.69 33.8
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 13414 14.52 17.2 12462 11.70 30.6
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 14386 13.14 38.2 14167 15.00 21.1
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 14277 13.24 35.5 14064 12.97 36.4
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3738 4.20 4.2 3738 4.20 4.2
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΗΜ. 135 135 15247 14.51 35.1 10724 11.50 14.4
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 9597 8.84 26.3 7883 7.39 17.7
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 10666 10.14 23.8 10195 11.40 11.5
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 10401 9.69 26.7 10079 9.40 23.1
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4994 5.70 5.0 4994 5.70 5.0
Σελίδα 42271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΗΜ. 85 85 13797 14.70 20.7 10581 9.89 25.1
271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 10427 10.01 22.3 7530 7.17 15.0
271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 10550 11.72 12.4 10173 10.61 15.5
271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 10520 11.75 11.8 9716 10.42 13.2
271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 2202 2.38 3.4 2202 2.38 3.4
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 108 108 19752 19.69 40.0 17824 17.41 38.6
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 9 9 17486 17.64 32.0 16297 15.74 36.9
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 17803 17.34 39.1 17696 17.39 37.6
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 17752 17.36 38.4 17503 17.00 38.7
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3578 4.00 4.2 3578 4.00 4.2
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΗΜ. 54 54 15011 14.36 34.3 13053 14.07 17.7
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 12112 10.90 32.0 10125 9.63 22.5
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 12978 12.06 31.8 12804 11.83 31.6
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 12883 11.99 30.9 12783 12.00 30.3
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3548 3.88 4.8 3548 3.88 4.8
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΗΜ. 112 112 18699 18.78 37.5 3 17.5 16305 16.63 29.5 7 15.6
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 51 51 16265 16.86 27.5 1 14.2 15329 15.80 25.9 6 14.6
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ.
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 72 72 11031 11.88 14.1 7958 8.47 12.6
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 7483 8.28 9.1 5714 5.90 15.6
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 7834 9.25 5.0 7610 8.15 10.6
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 7701 8.98 6.1 7549 8.23 11.9
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 45 45 11776 12.67 16.4 7892 9.28 4.8
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 2 2 7313 8.12 8.5 7292 8.08 9.6
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 1 1 7678 8.60 17.2 7678 8.60 17.2
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 55 55 15427 16.17 25.3 11110 12.37 11.6
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 11100 11.67 16.8 9646 10.43 12.6
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 11017 12.23 21.2 10985 11.92 12.9
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 11013 12.15 13.5 11006 12.25 11.4
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3248 3.43 4.8 3248 3.43 4.8
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 55 55 14656 14.55 29.8 10806 11.27 17.0
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 10413 11.19 14.7 9821 10.93 11.1
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 10715 12.09 9.5 10640 11.03 17.2
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 10789 12.57 8.5 10697 11.21 15.7
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3276 3.57 4.8 3276 3.57 4.8
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 55 55 15634 16.32 25.6 11725 12.21 18.1
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 10508 11.63 11.2 10256 11.12 14.2
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 11627 12.66 13.7 11497 12.36 16.3
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 11588 12.60 13.4 11245 12.10 14.3
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 2598 2.88 3.0 2598 2.88 3.0
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΗΜ. 55 55 14640 15.22 24.4 11362 12.10 17.6
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 11132 12.23 13.0 9924 10.95 10.8
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 3 3 11265 12.03 15.9 11226 12.33 14.4
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 3 3 10976 12.03 12.8 10818 11.77 13.6
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5380 6.20 4.8 5380 6.20 4.8
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΗΜ. 41 41 11694 12.27 18.0 10733 11.30 15.7
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4 4 10564 11.52 13.0 9279 9.73 13.9
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 2 2 10728 11.43 15.6 10677 11.63 13.1
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 10708 11.80 13.4 10692 11.68 13.0
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4870 5.45 5.4 4870 5.45 5.4
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 99 99 18973 18.76 39.5 16517 15.74 39.1
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 16333 15.66 37.3 15330 14.64 35.4
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 16497 15.83 37.7 16364 15.81 36.8
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 16459 15.94 35.9 16394 15.64 38.4
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
364 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΗΜ. 63 63 15500 15.74 26.2 13748 12.91 33.0
364 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 5 5 12727 11.99 30.9 12079 11.39 28.5
364 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 13702 13.07 33.6 13587 12.96 30.9
364 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 13675 12.83 32.1 13448 12.91 28.2
364 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.ΗΜ. 1
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 108 108 20151 18.63 37.1 14974 14.07 22.4
Σελίδα 55161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 10 10 13428 11.46 28.4 4767 4.01 5.5
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 8 8 14913 12.64 35.5 14428 12.41 33.0
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 14344 12.83 30.2 13726 11.50 30.2
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
150 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 108 108 18421 18.14 38.7 15717 15.04 36.1
150 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 15621 14.91 35.7 14295 13.56 33.3
150 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙΗΜ. 6 6 15689 14.87 37.3 15270 14.73 34.8
150 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ. 5 5 15689 15.20 35.5 15651 15.26 32.3
150 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 189 189 16966 16.51 38.0 13150 12.44 32.4
349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 16 16 13035 11.99 32.9 11083 10.47 26.5
349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 13141 12.84 27.7 12838 12.27 28.6
349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 13138 12.50 29.4 12770 12.17 29.8
349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 11380 10.53 28.0 11380 10.53 28.0
155 ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 108 108 18994 18.83 39.0 17018 16.46 38.8
155 ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 16845 16.16 38.9 16062 15.56 35.6
155 ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 17016 16.47 37.8 16869 16.33 37.3
155 ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 16942 16.41 38.2 16801 16.26 37.9
155 ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3096 3.24 4.8 3096 3.24 4.8
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 99 99 19235 19.07 39.7 17858 17.34 39.8
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 17778 17.30 39.2 17139 16.53 39.3
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 17822 17.33 39.4 17662 17.13 39.4
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 17831 17.34 39.5 17676 17.33 38.0
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 10035 9.43 24.7 10035 9.43 24.7
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 180 180 19425 19.29 39.9 17914 17.99 34.2
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 17777 17.30 39.1 17220 17.04 34.8
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 17914 17.54 38.4 17731 17.30 38.7
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 17862 17.37 39.6 17706 17.29 38.2
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4473 4.47 8.1 4473 4.47 8.1
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 135 135 19876 17.97 39.4 16475 14.46 35.9
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 15699 13.37 36.5 12475 10.91 26.5
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 10 10 16447 14.64 34.1 15913 13.87 33.9
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 16462 14.54 36.0 16290 14.07 36.6
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΗΜ. 103 103 16815 16.26 38.1 12973 13.07 21.3
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 11422 10.69 26.6 8858 8.50 18.6
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 12970 13.54 19.4 12656 12.01 28.8
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 12921 12.00 31.5 12846 11.99 31.4
Σελίδα 56180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 216 216 17882 17.46 39.2 15881 15.24 35.9
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18 18 15654 15.31 34.6 14003 12.96 35.3
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 13 13 15826 15.11 37.2 15450 14.57 37.4
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 11 11 15802 15.20 35.4 15512 14.89 35.4
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5928 5.11 16.0 5928 5.11 16.0
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 171 171 19768 19.71 40.0 16970 16.34 38.8
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 16732 16.13 38.4 15701 14.97 36.5
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 8 8 16934 16.74 33.8 16789 16.19 38.7
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 16956 16.29 39.0 16858 16.30 37.4
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3204 3.36 4.8 3204 3.36 4.8
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 207 207 18584 18.33 39.2 14623 13.61 36.3
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14 14 14539 13.49 36.9 13575 12.86 30.5
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 14614 15.06 22.6 14465 13.57 35.1
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 14609 14.19 29.9 14416 13.71 32.8
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 3304 3.33 7.0 3304 3.33 7.0
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 279 279 17568 17.13 38.4 15298 14.46 37.0
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 16 16 14862 14.09 35.0 13806 12.96 33.6
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 13 13 15297 14.56 35.5 15206 14.80 31.8
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 13 13 15262 14.34 37.6 15153 14.47 35.5
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5506 5.00 13.2 5506 5.00 13.2
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 288 288 17638 17.63 34.2 15568 14.81 36.0
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 28 28 15505 14.81 35.1 14471 13.19 39.1
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14 14 15539 14.79 37.7 15396 14.46 37.8
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 13 13 15559 15.84 25.9 15384 14.50 37.0
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 15329 14.57 36.7 15329 14.57 36.7
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 180 180 18446 18.10 39.6 16752 16.07 38.6
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14 14 16716 16.00 38.8 15980 15.46 34.8
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 16732 16.23 37.0 16548 15.94 38.2
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 16734 16.11 37.8 16277 15.67 37.5
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 14148 13.39 34.0 14148 13.39 34.0
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 180 180 18392 17.99 40.0 14030 13.30 33.6
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18 18 13879 13.20 31.9 12396 11.93 27.8
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 14030 13.04 34.6 13845 14.23 23.5
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 9 9 14014 13.09 33.8 13800 12.86 34.4
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 162 162 18988 18.83 39.0 14757 13.97 34.1
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 10 10 14283 13.41 35.1 13820 12.84 33.8
Σελίδα 57345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 14756 13.87 35.4 14623 14.54 26.7
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 14756 13.99 34.8 14549 13.77 35.3
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5665 5.23 12.5 5665 5.23 12.5
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 135 135 19211 19.04 39.7 14951 14.11 36.3
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 14712 13.67 36.8 13368 12.54 33.0
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 14944 14.39 34.2 14798 14.13 34.4
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 14940 14.17 34.6 14729 14.31 32.9
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 5665 5.37 12.7 5665 5.37 12.7
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΗΜ. 117 117 16231 15.63 36.7 13811 12.84 34.7
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 13371 12.87 27.9 11699 11.06 25.9
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 6 6 13805 13.26 30.5 13728 12.73 34.0
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 6 6 13785 12.83 33.5 13658 13.04 31.6
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4064 3.76 10.2 4064 3.76 10.2
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 162 162 16785 16.34 36.5 14429 13.93 33.3
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 16 16 13803 12.97 33.7 12710 12.30 27.2
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 8 8 14420 13.63 35.4 14341 13.53 34.9
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 8 8 14421 14.11 31.9 14212 13.29 34.0
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
191 ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΗΜ. 72 72 14351 13.64 34.3 12982 12.61 27.2
191 ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 7 7 12499 11.63 30.3 10423 9.89 24.3
191 ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 4 4 12956 11.97 32.0 12616 12.17 30.0
191 ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 12969 12.03 32.1 12732 11.73 33.0
191 ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
322 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 180 180 18670 18.46 38.6 16012 15.19 38.6
322 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 17 17 15993 15.84 32.7 14249 13.36 36.3
322 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11 11 15977 15.43 35.7 15543 14.70 36.9
322 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 9 9 15964 15.63 33.4 15626 15.23 33.4
322 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 10064 9.46 24.0 10064 9.46 24.0
313 ΟPΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 216 216 19138 18.94 39.8 17178 16.56 39.0
313 ΟPΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. 13 13 17140 16.57 38.6 16042 15.21 38.2
313 ΟPΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 17165 16.61 38.5 17063 16.80 35.9
313 ΟPΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 7 7 17149 16.63 38.3 17061 16.44 38.7
313 ΟPΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 4917 4.67 10.1 4917 4.67 10.1
316 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 234 234 17784 17.36 38.6 16001 16.04 28.3
316 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 22 22 15951 15.41 35.9 13767 12.69 35.1
316 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 17 17 15999 15.46 35.5 15550 15.01 33.8
316 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 10 10 15966 15.30 37.2 15552 14.80 37.0
316 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
Σελίδα 58320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΗΜ. 198 198 17505 17.00 38.9 12387 12.09 24.3
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 12289 11.43 28.3 9431 9.17 18.1
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 9 9 12383 11.63 30.7 12269 11.69 26.5
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 9 9 12366 11.63 30.8 12034 11.50 26.6
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
374 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 135 135 15938 15.04 39.0 13576 12.64 33.8
374 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 13489 12.49 33.5 12159 11.36 30.5
374 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 13551 12.91 30.1 13400 13.04 30.4
374 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 13565 12.89 30.1 13410 12.70 32.2
374 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1 1 9022 8.17 24.2 9022 8.17 24.2
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 171 171 17745 17.31 38.7 14100 13.51 31.0
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 13 13 13756 12.57 35.8 12738 11.56 33.4
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7 7 14069 13.09 35.1 13981 12.91 35.3
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 4 4 14095 13.34 33.3 13949 13.30 32.1
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 1
400 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) ΗΜ. 90 90 14214 13.26 34.8 9939 10.00 17.5
400 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 8529 9.11 11.3 6577 7.17 11.5
400 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙΗΜ. 4 4 9935 9.74 21.1 9684 9.20 22.4
400 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ. 4 4 9359 8.71 23.1 9348 9.10 18.4
400 ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
346 ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΗΜ. 108 108 14637 13.73 35.3 11374 11.23 24.8
346 ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 11 11 10930 10.49 22.2 7093 7.79 8.7
346 ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 5 5 11372 10.77 26.6 11155 11.19 19.3
346 ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 5 5 11190 10.03 29.8 10472 10.09 21.0
346 ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 36 36 16048 15.19 38.6 13985 13.33 32.1
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4 4 13286 12.56 31.0 12087 11.30 30.5
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 2 2 13926 13.16 33.2 13898 13.87 25.8
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 2 13922 13.03 34.8 13560 12.83 32.0
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.ΗΜ. 1
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 162 162 16750 16.39 36.8 14619 14.06 33.5
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 14 14 13384 12.97 32.0 12368 11.51 29.2
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11 11 14604 13.97 32.6 14474 13.80 32.6
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 9 9 14569 13.76 34.5 14405 13.64 33.7
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 17 17 19745 19.69 39.9 1 20.0 19252 19.09 39.8 1 19.9
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 9 9 19148 18.96 39.8 1 19.9 18880 18.60 40.0 3 20.0
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 1 1 11855 10.46 33.7 2 18.8 11855 10.46 33.7 2 18.8
Σελίδα 59865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ) ΗΜ. 29 29 19144 18.93 40.0 4 20.0 18349 18.19 37.1 4 20.0
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 13 13 18335 18.11 37.9 4 19.9 17972 17.50 39.6 3 20.0
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ.
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜ. 61 61 19496 19.37 40.0 1 20.0 18441 18.06 39.9 2 20.0
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤ 10% ΗΜ. 7 7 18369 17.97 39.9 1 20.0 18019 17.54 39.9 2 19.9
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% ΗΜ. 2 2 18440 18.23 38.2 1 19.7 18389 18.03 39.5 1 20.0
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΗΜ. 364 364 18364 17.99 39.6 2 20.0 15876 16.11 28.8 1 16.2
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΛΥΤ 10% ΗΜ. 42 42 15876 14.94 39.0 8 19.9 14410 13.83 31.0 6 19.6
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% ΗΜ. 16 16 15871 14.99 38.7 3 19.5 15583 14.89 35.3 6 20.0
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΗΜ. 43 43 19009 18.77 39.9 1 20.0 16925 16.27 38.7 1 20.0
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΠΟΛΥΤ 10% ΗΜ. 4 4 16849 16.07 39.9 1 20.0 16160 15.41 37.6 1 20.0
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% ΗΜ. 1 1 16187 15.83 33.7 1 19.4 16187 15.83 33.7 1 19.4
871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΗΜ. 40 40 15927 15.27 36.9 1 18.8 8248 7.37 20.4 1 15.4
871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΗΜ. 5 5 6391 5.97 16.3 1 7.9 3917 3.80 7.3 1 6.1
527 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΗΜ. 97 97 12925 12.76 25.7 7333 7.00 16.7
527 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 10 10 5877 6.01 10.3 3961 4.04 6.9
527 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙΗΜ. 5 5 7105 7.09 12.5 6896 6.83 13.6
527 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ. 5 5 7209 6.61 18.1 6583 6.41 15.9
527 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΗΜ. 49 49 14295 13.80 17.7 5191 4.40 5.3
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 4
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 2
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 2 1 5017 3.39 6.9 5017 3.39 6.9
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΣΤΕΑΝ) ΗΜ. 34 16 15114 13.14 29.4 4304 3.27 5.6
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΣΤΕΑΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 3
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΣΤΕΑΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 1
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΣΤΕΑΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 1
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΣΤΕΑΝ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ.
Σελίδα 65
Δείτε αναλυτικά τα Αποτελέσματα-Βάσεις 2012 για ΑΕΙ 90% εδώ και τα Αποτελέσματα-Βάσεις για ΑΕΙ 10% εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου