.

13 Ιουν 2012

Συζητήσεις για δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών


Η ΔΕΗ εξετάζει όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης και στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε συζητήσεις και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αναφέρει η διοίκηση της επιχείρησης σε σημερινή ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο.
Η επιχείρηση αναφέρει επίσης ότι η σύναψη οποιουδήποτε νέου δανείου αφορά τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και ανάπτυξης και δεν σχετίζεται με την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους καθώς και ότι δεν
υφίσταται θέμα παροχής εξασφαλίσεων προς τις τράπεζες με τις οποίες η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση των δανειακών λήξεων του 2012.
Τη σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών συζητά και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) προκειμένου να καταβληθούν υποχρεώσεις προς παραγωγούς ρεύματος και, εν συνεχεία προς τους προμηθευτές φυσικού αερίου.
Αναφορικά εξάλλου με τα προβλήματα ρευστότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον ενδεχόμενο κίνδυνο μπλακ-άουτ, η ΔΕΗ επαναλαμβάνει ότι:
- Έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της προς ΛΑΓΗΕ και ΔΕΠΑ, και επομένως τα προβλήματα ρευστότητας του ΛΑΓΗΕ και εν γένει της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δε σχετίζονται με τη ΔΕΗ.
- Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της και στον βαθμό που της αναλογεί, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του Ηλεκτρικού Συστήματος της χώρας- συμπεριλαμβανομένου του νησιωτικού χώρου- κατά τη διάρκεια της θερινής και τουριστικής περιόδου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου