.

14 Νοε 2011

Προκήρυξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Δημοτικής Επιχείρησης Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ


Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη
« Η Φροντίδα»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα», που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής για την λειτουργία του

Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στη Μεγάλη Παναγία, του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Στρατώνι και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Αρναία και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως φαίνονται στην προκήρυξη παρακάτω:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου