.

11 Οκτ 2011

Υγρασία στο υπόγειο. Και τώρα;Όταν το νερό κατορθώνει να εισβάλει, τα αποτελέσματα είναι γνωστά: Δυσοσμία, μούχλα, «φουσκωμένα» χρώματα και σκασμένοι σοβάδες. Παρακάτω βλέπετε από πού συνήθως καταφέρνει να εισχωρήσει και πώς θα το εμποδίσετε.
Η μόνωση εξωτερικά είναι η καλύτερη


Σε ένα υγρό υπόγειο, η μόνωσή του εσωτερικά σπάνια λύνει το πρόβλημα. Εφαρμόστε τη μόνο σε περίπτωση μεγάλης δυσκολίας ή πλήρους αδυναμίας να μονώσετε εξωτερικά. Η σωστή δουλειά είναι το σκάψιμο και η αποκάλυψη της εξωτερικής πλευράς των τοίχων μέχρι
το επίπεδο των θεμελίων. Η διαδικασία της εξωτερικής υγρομόνωσης έχει απλοποιηθεί πολύ με τα νέα ελαστομερή ασφαλτικά υλικά. Αφού περαστεί το στεγανωτικό αστάρι, ακολουθεί η επάλειψη -σε παχιά στρώση- του ασφαλτικού υλικού. Μερικές μέρες μετά, ο τοίχος καλύπτεται με αποστραγγιστική μεμβράνη ή με κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα, πολλές φορές και με γεωύφασμα, και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επίχωση του σκάμματος. Η αποκατάσταση οριζόντιας φραγής για την ανερχόμενη υγρασία γίνεται από το εσωτερικό του υπογείου.


Στα υπόγεια υπάρχει πάντα νερό στο γύρω έδαφος, είτε σαν υδροφόρος ορίζοντας είτε σαν βρόχινο νερό αποστράγγισης από στέγες και κήπους. Έτσι, η εδαφόπλακα και οι τοίχοι βρίσκονται πάντα σε επαφή με το νερό. Αν εξωτερικά δεν είναι μονωμένα σωστά, το νερό θα βρει το δρόμο του. Μια μικροσκοπική σχισμή ή μία τρύπα και το κακό έγινε. Αν λοιπόν θέλετε το υπόγειό σας καθαρό και στεγνό, θα πρέπει να κάνετε συμπληρωματική ή εκ νέου μόνωση των τοιχίων και της εδαφόπλακας. Πριν όμως μπείτε σε μεγάλες φασαρίες, ειδικά στην περίπτωση που δεν είναι εμφανή τα σημεία εισόδου της υγρασίας, δοκιμάστε να αερίσετε καλά το χώρο. Μη διστάσετε να ανοίξετε επιπλέον παράθυρα ή αγωγούς εξαερισμού (ακόμη και με ανεμιστήρα). Πολλές φορές η υγρασία είναι αποτέλεσμα συμπύκνωσης των υδρατμών που δε βρίσκουν διέξοδο διαφυγής και υγροποιούνται ξανά όπου συναντήσουν ψυχρές επιφάνειες.


Τα στεγανωτικά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι πάρα πολλά. Σχεδόν όλα έχουν την ίδια φιλοσοφία. Είναι τσιμεντοειδή ή ασφαλτικής βάσης και βελτιώνουν κατά πολύ τη συμπεριφορά των συνηθισμένων δομικών υλικών. Υπάρχουν και πρόσμικτα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο μίγμα της λάσπης (για χτίσιμο ή σοβάτισμα). Ο συνδυασμός πρόσμικτων και επαλειφόμενων στεγανωτικών είναι ο καλύτερος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα υλικά να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή, ώστε να συνεργάζονται μεταξύ τους. Μην αγοράσετε πρόσμικτο από τον έναν κατασκευαστή και επαλειφόμενο από τον άλλο. Οι επώνυμοι κατασκευαστές διαθέτουν εγχειρίδια συμβουλών δωρεάν, στα οποία θα λύσετε τις βασικές σας απορίες για διάφορα ήδη προβληματικών μονώσεων. Στα τεχνικά πολυκαταστήματα θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα υλικά και οδηγίες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου